Kvalitatívny výskum v diplomovej práci

Pri výskume v diplomovej práci máte dve možnosti – buď si zvolíte kvalitatívny alebo kvantitatívny výskum. Kvalitatívny výskum sa zaoberá otázkou „z akého dôvodu a prečo sa dejú jednotlivé javy?“. Pri kvantitatívnom výskume sa pýtame najmä otázku „koľko…“? Pri kvantitatívnom výskume by ste teda mali získavať najmä merateľné údaje a následne skúmať vzťahy a závislosti medzi nimi. Ako je to pri kvalitatívnom výskume?

Čo je kvalitatívny výskum?

Kvalitatívny výskum sa zvyčajne nevyhodnocuje podľa štatistických údajov. Zaoberá sa tým, ako jednotlivé skupiny chápu rôznorodé javy. Hlavnou podstatou je teda analýza javov a skúmanie príčin a súvislostí medzi nimi na menšom počte zástupcov vybraných skupín. Skúmajú sa tiež postoje, názory a motívy vedúce k určitému chovaniu. Kvalitatívny výskum častejšie využívajú študenti spoločenských vied.

V diplomovej práci môžete využiť kvalitatívny výskum aj ako doplnok ku kvantitatívnemu. Vďaka kvalitatívnemu výskumu môžete prísť na nové myšlienky a inšpiráciu. Kvalitatívny výskum je vhodný aj pri situáciách kedy sa ešte vie len málo o subjekte, ktorý chcete analyzovať. Vďaka kvalitatívnemu výskumu viete získať veľa informácií v relatívne krátkom čase.

Kvalitatívny výskum (a najmä jeho vyhodnocovanie) môže byť považovaný za intuitívny, ale môžete vďaka nemu vytvárať hypotézy, ktoré potom otestujete kvantitatívnymi metódami.

Typy kvalitatívnych výskumných metód

Medzi výskumné kvalitatívne metódy patria nasledovné:

Skupinové diskusie

Vďaka skupinovým diskusiám viete zozbierať veľa interakcií a názorov od cieľovej skupiny za krátky čas. Túto metódu viete skvele využiť ak napríklad študujete marketing a chcete zistiť reakcie ľudí na vaše návrhy reklám.

Na skupinovej diskusii by sa malo zúčastniť 6 až 10 respondentov a vykonať by ste mali minimálne dve diskusie s dvoma rôznymi skupinami ľudí. Jednotliví členovia skupiny by sa nemali osobne poznať. Účastníkov diskusie by ste si mali sami vybrať podľa potrebných kritérií.

Diskusiu by ste si mali sami moderovať, aby ste sa dostali k informáciám, ktoré chcete. Taktiež by ste si mali vytvoriť audio alebo video záznam, aby ste diskusiu následne mohli analyzovať.

Pokiaľ z nejakých dôvodov neviete diskusiu realizovať osobne, môžete zvoliť aj online skupinovú diskusiu. Avšak vždy si vytvorte špeciálnu miestnosť na internetovom fóre, kde sa bude diskutovať a dajte si pozor aj na respondentov ktorých do miestnosti vpustíte.

Analyzovať potom môžete koľko skupín / ľudí v jednotlivej skupine sa k vybraným otázkam vyjadrilo, alebo aké pocity v nich vyvolávali diskutované javy.

Pozorovanie

Pri pozorovaní sa snažíte systematicky a organizovane sledovať skúmané javy alebo objekty. Pozorovať môžete priamo (zrakom a sluchom) alebo nepriamo (z videozáznamu alebo dotazníku). Pozorovanie môže byť kvalitatívnou aj kvantitatívnou metódou výskumu, podľa toho aké informácie chcete získať.

Test produktu v domácnosti

Túto formu kvalitatívneho výskumu môžete využiť ak píšete diplomovú prácu o nejakom produkte, ktorý máte fyzicky k dispozícií. Produkt je potrebné dať otestovať do rôznych domácností a následne im dať vyplniť dotazník o ich spokojnosti / nespokojnosti.

Proces kvalitatívneho výskumu diplomovej práce

Ak sa chystáte využiť niektorú z kvalitatívnych metód výskumu v diplomovej práci, celý proces by ste si mali rozdeliť na dve fázy.

Prvou fázou je príprava – tu by ste si mali stanoviť načo vlastne výskum robíte a čo ním chcete docieliť. Zosumarizovať by ste si mali aké sú momentálne informácie a riešenia na vami skúmaný problém. Napokon by ste mali spraviť plán výskumu – akú metódu chcete použiť, kedy a kde budete výskum uskutočňovať a ako ho chcete analyzovať.

Druhou fázou je realizácia samotného výskumu. Táto fáza sa skladá zo zbierania údajov, ich spracovania a analýzy. Následne by ste výsledky mali interpretovať a dospieť k záveru využiteľnému v praxi.

O celom podrobnejšom procese kvalitatívneho výskumu si môžete prečítať tu.

Podklady pre diplomovú prácu
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *