Kontrola originality diplomových prác

Pri každej diplomovej práci je nesmierne dôležitá jej originalita. Každý študent by mal odovzdať diplomovku s vlastným prínosom a nemala by byť len kópiou toho, čo už bolo napísané. Čo všetko sa považuje za plagiátorstvo? Ako sa originalita diplomových prác kontroluje?

Systém CRZP

Cieľom kontroly originality diplomových prác je prevencia proti plagiátorstvu. Na kontrolu originality diplomových prác slúži Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác, v skratke CRZP. Tento register funguje od roku 2011 a od tohto roku sú v ňom nahrané všetky záverečné práce. Bakalárske, diplomové či dizertačné práce sa tu uchovávajú po dobu 70 rokov od nahrania.

Plagiátorstvo v diplomovej práci

Plagiátom je každá kópia cudzieho diela, ktorú označíte za svoju bez priznania pôvodného zdroja. Ak teda vo svojej diplomovej práci využijete cudzie texty a neoznačíte ich ako citát alebo parafrázu, dopúšťate sa plagiátorstva. Je pritom úplne jedno či texty odkopírujete z kníh, internetu alebo iných záverečných prác. Plagiátorstvo je taktiež prebranie cudzích tabuliek, fotiek, grafov či iných obrázkov bez označenia zdroja.

Všeobecne známe fakty sa však za plagiát nepovažujú. Ak v diplomovej práci spomínate napríklad historické udalosti alebo niečo čo ste sa už dávnejšie naučili, samozrejme nemusíte uvádzať zdroje odkiaľ takéto informácie viete.

Ako funguje kontrola originality diplomových prác?

Každý študent má po dopísaní diplomovky povinnosť nahrať ju do školského elektronického systému. Po nahraní finálnej verzie práce sa diplomovka automaticky preklápa do CRZP. Následne systém ANTIPLAG porovná vašu prácu s ostatnými záverečnými prácami ale aj s miliónmi textov, ktoré sú dostupné online. V súčasnosti systém porovnáva len texty v slovenskom jazyku, avšak v budúcnosti je plánované rozšírenie aj na iné jazyky. Potom ANTIPLAG vyhodnotí percentuálnu zhodu nájdenú s inými textami a vy dostanete protokol o kontrole originality. Protokol sám o sebe nevyhodnotí či je práca originál alebo plagiát. Má však pomôcť komisii odhaliť, či si študent pri písaní diplomovej práce nepomohol aj neoznačenými zdrojmi.

Zhoda v diplomovej práci

Aj pokiaľ ste diplomovú prácu písali s najlepším a svedomím, že neopisujete, môže sa vám stať že budete mať istú zhodu. Všeobecne neexistuje pravidlo koľko zhody s inými textami môžete v práci mať. Či je zhoda v poriadku je na posúdení školiteľa, oponenta a na vašich presviedčacích schopnostiach pred komisiou. Čiastočná zhoda vzniká aj pri citácií textov. Výstrahou, že s prácou nemusí byť všetko v poriadku je najmä zhoda vyššia ako 30%. Pri zhode sa posudzuje napr. aj téma práce – sú okruhy tém o ktorých boli napísané stovky kníh a naopak témy o ktorých ledva niečo nájdete. Čo robiť v prípade väčšej zhody? Viac o zhode v diplomovej práci si môžete prečítať v samostatnom článku tu.

Podklady pre diplomovú prácu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *