Jadro rigoróznej práce

Jadro rigoróznej práce je hlavná, najdlhšia a najdôležitejšia časť textu. Pri hodnotení sa jej prikladá najväčší význam. Rovnako ako iné časti práce má stanovenú štruktúru a časti, ktoré by malo obsahovať.

Čo má obsahovať jadro rigoróznej práce?

  • Teoretickú časť s popisom súčasného stavu vybranej problematiky doma a v zahraničí. Táto časť by mala tvoriť približne 30% vašej práce. Pokúste sa využiť čo najväčšie množstvo dôveryhodných domácich aj zahraničných zdrojov. To ako ste využili a pochopili zvolenú literatúru určite zaváži pri hodnotení.
  • Cieľ práce. Mal by jasne vysvetliť čo je podstatou vašej práce. Môžete zahrnúť aj čiastkové ciele, ktoré sú potrebné pre dosiahnutie hlavného cieľa práce.
  • Metodika práce. V tejto časti by ste mali uviesť čo budete skúmať v praktickej časti a popísať metódy a pracovné postupy, ktoré využívate. Zahrňte tiež ako a odkiaľ ste údaje získali.
  • Výsledky práce, ktoré je potrebné popísať a logicky usporiadať. Najdôležitejšie je však pridať vlastný názor, vyhodnotenie a prípadné odporúčania.
  • Diskusia – zahŕňa porovnanie vašich výsledkov s inými autormi. Spolu s výsledkami práce je najdôležitejšou časťou práce a mali by spolu tvoriť minimálne tretinu práce.
Podklady pre záverečnú prácu
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *