Jadro bakalárskej práce

Jadro je hlavnou a najdlhšou časťou bakalárskej práce. Zvyčajne je členené na viacero kapitol a podkapitol, ktoré slúžia čitateľovi na lepšiu orientáciu a sprehľadnenie textu. Tak ako aj iné časti práce, aj jadro má stanovenú štruktúru a časti, ktoré by ste nemali vynechať.

Čo patrí do jadra bakalárskej práce

úvode bakalárskej práce ste pravdepodobne zbežne načrtli problém, ktorý budete riešiť. V jadre je potrebné zvolenú tému popísať podrobnejšie.

Jadro sa môže skladať buď z čisto teoretickej časti, alebo z teoretickej a praktickej časti. Aj pokiaľ sa rozhodnete písať len teoretickú bakalárku malo by aspoň 30% práce byť z vašej hlavy.

Teoretická časť by mala byť rozdelená do niekoľkých podkapitol, v ktorých spracujete informácie z odbornej literatúry. Popísať by ste mali akými metódami sa zvolený problém do teraz skúmal a aké riešenia boli doteraz navrhnuté. Zahrnúť by ste mali čo najviac aktuálnych zdrojov domácej aj zahraničnej literatúry. V jadre bakalárskej práce je potrebné využiť aj citácie a parafrázy. Nakoľko je zrejmé, že väčšina informácií teoretickej časti nebude pochádzať len z vašej hlavy, texty ktoré od niekoho preberáte radšej pozorne označujte.

Praktická časť by sa mala zaoberať vašim výskumom, dotazníkom a vašim návrhom riešenia problémov a odporúčaniam. Popísať by ste mali metódy, ktorými ste sa k výsledkom dopracovali. Nezabudnite uviesť odkiaľ máte jednotlivé údaje. Veľký podiel na hodnotení má aj váš názor na danú situáciu a vaše odporúčania pre praktické využitie výsledkov bakalárskej práce. Môžete sa venovať aj diskusii, a teda porovnaniu vašich výsledkov výskumu s inými autormi.

Nakoľko je jadro bakalárskej práce najrozsiahlejšou časťou textu, odporúča sa využiť niekoľko úrovní nadpisov a podnadpisov. Taktiež si dajte pozor aby v ňom boli dodržané logické následnosti textu.

Podklady pre bakalársku prácu
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *