Hodnotenie bakalárskej práce

Blížite sa k dopísaniu bakalárskej práce a premýšľate aké asi dostanete hodnotenie? Kto bude vašu záverečnú prácu hodnotiť? Na aké ukazovatele sa berie ohľad pri hodnotení bakalárky?

Na čo sa prihliada pri hodnotení bakalárskej práce?

Hodnotenia bakalárskej práce dostanete v konečnom dôsledku až tri. Jedno od vášho školiteľa, ďalšie od oponenta, ktorého vám pridelia a posledné finálne hodnotenie dostanete od komisie pri obhajobe.

Prvé čo si všetci preveria je originalita bakalárskej práce. Po nahraní záverečnej práce do systému AIS je práca automaticky prenesená aj do systému CRZP. Tu sa práca porovná s ostatnými záverečnými prácami, ktoré boli do CRZP nahrané od roku 2009 a príde k vyhodnoteniu potenciálnej zhody práce. Po vyhodnotení zhody sa bakalárka dostáva na hodnotenie k školiteľovi aj oponentovi. Tí vyhodnocujú nasledovné ukazovatele:

 • Aká bola formálna a grafická úprava práce? Aká je jazyková úroveň práce? Tu sa zameriava na gramatiku, štylistiku, pravopis a členenie bakalárskej práce.
 • Ako ste pracovali s literatúrou? Využili ste dostatočné množstvo zdrojov? Pracovali ste s adekvátnymi a aktuálnymi zdrojmi?
 • Ako ste spracovali teoretickú / praktickú časť bakalárskej práce? Aké metódy ste využili? Boli analýzy na dostatočnej úrovni?
 • Bola práca spracovaná s logickou štruktúrou? Je práca zrozumiteľná? V tomto bode sa zamerajú na prehľadnosť bakalárskej práce, využitie tabuliek, obrázkov a grafov, vysvetlenie použitých pojmov a postupov atď.
 • Aké výsledky ste dosiahli? Potvrdili alebo vyvrátili ste svoje hypotézy? Podarilo sa vám dopracovať k stanoveným cieľom? Má bakalárska práca prínos?

Každá z týchto častí má stanovený maximálny počet bodov, ktoré môžete dosiahnuť. Dokopy je bodov 100 a podľa získaného konečného počtu dostanete známku od školiteľa aj oponenta za svoju bakalársku prácu. Hodnotenie by malo vychádzať z nasledovnej stupnice:

 • A (výborne) – 100-93
 • B (veľmi dobre) – 92-86
 • C (dobre) – 85-79
 • D (uspokojivo) – 78-72
 • E (dostatočne) – 71-64
 • Fx (nedostatočne) – 63 a menej bodov

Hodnotenie bakalárskej práce po obhajobe

Po hodnotení od školiteľa oponenta vás čaká ešte obhajoba bakalárskej práce. Až po obhajobe dostanete výslednú známku. Táto známka nemusí byť nevyhnutne priemernou známkou medzi tou ktorú dostanete od školiteľa a oponenta. Komisia si všimne či viete pohotovo reagovať na otázky ohľadom vašej záverečnej práce a tým pádom môžete svoju známku zlepšiť avšak aj si pohoršiť. Pripravte si preto vopred odpovede na otázky, ktoré vám napíše oponent. Bakalársku prácu si tiež ešte pred obhajobou prečítajte, aby ste si v pamäti osviežili všetky informácie.

Podklady pre bakalársku prácu
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *