Formálna úprava diplomovej práce

Najdôležitejší je pri diplomovej práci samozrejme kvalitný text avšak profesori si potrpia aj na formálnej úprave. Ak nechcete zbytočne prísť o dobré hodnotenie práce, snažte sa formálnej úprave venovať dostatok času. Ako by mala vyzerať formálna úprava diplomovej práce?

Rozsah diplomovej práce

Dôležité je dodržať rozsah, ktorý je predpísaný vašou školou. Ak si myslíte, že to nikto nebude kontrolovať, tak sa mýlite. Nezabúdajte, že prácu odovzdávate aj v elektronickej podobe a teda sa počet znakov dá prerátať veľmi jednoducho.

Väčšina vysokých škôl považuje za minimálny rozsah diplomovky 50 strán. Zvyčajne je stanovená aj horná hranica počtu strán, aby to niektorí študenti s diplomovkou neprehnali. Rozsah diplomovej práce by sa teda mal pohybovať niekde medzi 50-70 normostrán a teda 90 000 až 126 000 znakov. Ak napíšte viac ako by ste mali, pokúste sa niečo presunúť do príloh práce.

Formálna úprava

Formálna úprava diplomovej práce by mala slúžiť na jednoduchú orientáciu v práci a na jej prehľadnosť. Medzi ďalšie náležitosti, ktoré by ste mali splniť pri správnej formálnej úprave diplomovej práce patria:

 • Písmo – použiť Times New Roman (prípadne Arial)
 • Veľkosť písma:
  • text 12 bodov, bez boldu
  • hlavné nadpisy – všetky písmená veľké, 14 bodov, bold
  • podkapitoly – všetky písmená veľké, 12 bodov, bold
  • podkapitoly nižšej úrovne – malé písmená, 12 bodov, bold
 • Za všetkými interpunkčnými znamienkami dávajte medzeru. Pozor pred nimi nie.
 • Riadkovanie 1,5 v celej práci.
 • Okraje: ľavý okraj 3,5 cm; pravý okraj 2cm; horný a dolný okraj 2,5cm.
 • Nová kapitola má začínať vždy na novej strane. Podkapitoly pokračujú na rozpísanej strane.
 • Práca sa píše v prvej osobe množného čísla a v minulom čase (napr. „V diplomovej práci sme riešili….)
 • Číslovanie by sa malo nachádzať na spodku stránky (v päte) a má byť vycentrované na stred.
 • Strany ktoré sa v práci nečíslujú: Obal, titulný list, zadanie, poďakovanie, abstrakt v slovenskom jazyku + abstrakt v anglickom jazyku a prílohy.
 • Diplomová práca sa píše v štátnom jazyku, avšak so súhlasom vysokej školy môže byť napísaná a prípadne aj obhajovaná aj v iných jazykoch.

Tlač diplomovej práce

Pri tlači diplomovej práce sú podstatné najmä dve informácie – prvou je aby ste si dali záležať na obale. Všetky povinné údaje na obale si radšej niekoľko krát skontrolujte, pretože určite si nechcete všimnúť preklep hneď na prvý pohľad.

Diplomová práca sa vždy tlačí len jednostranne na biely papier vo formáte A4. Nesnažte sa ušetriť a nechať si prácu vytlačiť obojstranne, určite by vás za to nepochválil školiteľ, oponent ani komisia pri obhajobe.

Podklady pre diplomovú prácu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *