Dotazník v bakalárskej práci

Ak sa rozhodnete, že vaša bakalárska práca nebude pozostávať len z teoretickej časti, budete si musieť zvoliť metódu, ktorou získate dáta pre praktickú časť. Študenti si na svoj výskum najčastejšie vyberajú práve dotazník. Ako vytvoríte kvalitný dotazník k bakalárskej práci? Čo by mal dotazník obsahovať? Komu ho poslať? Ako dostať od respondentov odpovede?

Ako vytvoriť dotazník bakalárskej práce?

Pri tvorbe dotazníku bakalárskej práce sa držte základného pravidla – otázky by mali byť jednoduché a jasne formulované. Ďalej sa snažte dodržať nasledovné:

 • Používajte všeobecne známe pojmy. Ak kvôli téme vašej bakalárskej práce musíte použiť zložitejšie termíny, radšej ich v skratke vysvetlite.
 • Otázky by mali byť čo najkratšie.
 • Dajte si pozor aby jedna otázka neobsahovala aj pod-otázku. Respondenti potom nevedia na ktorú časť otázky majú odpovedať.
 • Snažte sa v dotazníku riešiť skutočné situácie, nie hypotetické možnosti.
 • Otázky by nemali naznačovať odpoveď.
 • Otázky, ktoré sú si tematicky blízke sa snažte v dotazníku mať pri sebe.

Môžete si zvoliť, či chcete v dotazníku použiť otvorené alebo uzavreté otázky.

 • V prípade otvorených otázok sa respondenta spýtate, čo potrebujete zistiť a necháte mu priestor, kde napíše svoju odpoveď.
 • Na uzatvorené otázky ponúkate respondentom vybrané odpovede. Môže to byť napr. áno/nie alebo vyjadrenie názoru pomocou bodovej škály.

Dĺžka dotazníka bakalárskej práce

Mali by ste sa dobre zamyslieť aj nad dĺžkou svojho dotazníku. Neexistuje pravidlo koľko otázok by mal dotazník obsahovať, avšak pokúste sa ho vytvoriť tak, aby ho ľudia vedeli vyplniť v priemere do 10 minút. Ak máte uzavreté otázky v ktorých si človek len „vykliká“ odpovede, určite ho bude mať vyplnený rýchlejšie ako keď má samostatne písať odpovede na každú otázku. Snažte sa preto zvoliť vhodný mix otázok a nechajte váš dotazník vyplniť len zopár známych predtým ako ho vo veľkom rozpošlete, aby ste vedeli koľko času im vyplnenie zabralo. V konečnom dôsledku budete aj sami radi ak nebudete mať dotazník zbytočne dlhý, lebo si takto ušetríte aj čas, ktorý vám zaberie vyhodnotenie dotazníkov.

Čo obsahuje dotazník bakalárskej prace?

Dotazník bakalárskej práce by mal skladať z 3 častí:

 • Úvod dotazníka – najskôr je potrebné popísať, načo dotazník slúži. Uveďte vždy svoje meno a názov fakulty. V skratke popíšte tému vašej bakalárskej práce a zhrňte načo chcete získané dáta použiť. Nezabudnite tiež spomenúť, že dáta sú anonymné. Ak uznáte, že je potrebné zahrnúť aj inštrukcie k vyplneniu dotazníka, v úvode máte na to priestor. Taktiež môžete spomenúť odhadovaný čas, ktorý bude respondent potrebovať na jeho vyplnenie.
 • Jadro dotazníka – najdôležitejšia časť dotazníka. Tu sa nachádzajú všetky otázky. Zamyslite sa vopred komu je dotazník určený a podľa toho vytvorte jednotlivé otázky.
 • Poďakovanie – nakoniec sa respondentovi poďakujte za čas, ktorý strávil pri vašom dotazníku. Môžete respondentom tiež nechať priestor na ďalšie pripomienky k dotazníku. Nechať voľné textové pole do ktorého vám môžu respondenti dopísať pripomienky odporúčame najmä v prípade, ak máte dotazník vytvorený najmä z uzavretých otázok. Pokiaľ respondenti len vyberajú z možností, ktoré im ponúknete, nemôžu vám dať vedieť svoje pripomienky, ktoré môžu byť užitočné.

Výber respondentov pre dotazník

Respondenti ktorým rozpošlete dotazník, by sa mali orientovať v tematike, ktorú idete riešiť. Ináč by výsledky vášho dotazníka vôbec nemuseli byť relevantné. Ak napríklad chcete skúmať, či ženy preferujú značku A pred značkou B, nemá zmysel aby ste dotazník posielali aj mužom a naopak. Pokiaľ riešite procesy v konkrétnej firme, je dobré mať medzi respondentmi aj priamo zamestnancov danej firmy.

Nezabudnite, že ak sa chcete zaoberať procesmi konkrétnej spoločnosti, vždy je potrebné otázky dotazníku skonzultovať s kompetentnou osobou v tej firme. Ináč by sa vám mohlo stať, že vám v konečnom dôsledku nedovolia získané dáta zverejniť.

Ako dostať čo najviac vyplnených dotazníkov od respondentov?

Keď už dotazník vytvoríte, začne vás zaujímať ako naňho dostať aj odozvu. Pošlete ho zopár priateľom z ktorých vám ho polovica aj tak nevyplní a čo ďalej?

Vyťažte čo najviac zo sociálnych sietí. Neznamená to, že si len dotazník budete zdieľať na vlastnej nástenke Facebooku a čakať, že vám ho všetci s radosťou vyplnia. Ak ho chcete zdieľať pridajte k nemu aspoň poriadny text na vysvetlenie, ideálne link na dotazník pošlite vybraným ľuďom v správe s osobnejším textom. Využite tiež rôzne skupiny na Facebooku. Svoju fanpage má v dnešnej dobe už takmer čokoľvek. Pokúste sa nájsť skupiny v ktorých sú ľudia akých potrebujete a nehanbite sa svoj dotazník zdieľať aj v takýchto skupinách.

Nezabúdajte ani na LinkedIn. Ak potrebujete odpovede od špecifických profesionálov alebo zamestnancov konkrétnej firmy, najľahšie ich nájdete priamo cez LinkedIn. Napíšte im správu, vysvetlite vašu situáciu a keď netrafíte na niekoho ochotného, poproste ho či by dotazník nedistribuoval aj zopár kolegom.

Podklady pre bakalársku prácu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *