Dotazník bakalárskej práce

Ak sa rozhodnete, že vaša bakalárska práca nebude pozostávať len z teoretickej časti, budete si musieť zvoliť metódu, ktorou získate dáta pre praktickú časť. Študenti si najčastejšie vyberajú práve dotazník. Ako vytvoríte dotazník, ktorý obsahuje všetko potrebné a vďaka ktorému nahromadíte potrebné dáta?

Ako vytvoriť dotazník bakalárskej práce

Pri tvorbe dotazníku bakalárskej práce sa držte základného pravidla – otázky by mali byť jednoduché a jasne formulované. Ďalej sa snažte dodržať nasledovné:

 • Používajte všeobecne známe pojmy. Ak kvôli téme vašej bakalárskej práce musíte použiť zložitejšie termíny, radšej ich v skratke vysvetlite.
 • Otázky by mali byť čo najkratšie.
 • Dajte si pozor aby jedna otázka neobsahovala aj pod-otázku. Respondenti potom nevedia na ktorú časť otázky majú odpovedať.
 • Snažte sa v dotazníku riešiť skutočné situácie, nie hypotetické možnosti.
 • Otázky by nemali naznačovať odpoveď.
 • Otázky, ktoré sú si tematicky blízke sa snažte v dotazníku mať pri sebe.

Môžete si zvoliť, či chcete v dotazníku použiť otvorené alebo uzavreté otázky.

 • V prípade otvorených otázok, sa respondenta spýtate čo potrebujete zistiť a necháte mu priestor, kde napíše svoju odpoveď.
 • Na uzatvorené otázky ponúkate respondentom vybrané odpovede. Môže to byť napr. áno/nie alebo vyjadrenie názoru pomocou bodovej škály.

Čo obsahuje dotazník bakalárskej prace

Dotazník bakalárskej práce by mal skladať z 3 častí:

 • Úvod –najskôr je potrebné popísať, načo dotazník slúži. Uveďte vždy svoje meno a názov fakulty. V skratke popíšte tému vašej bakalárskej práce a zhrňte načo chcete získané dáta použiť. Nezabudnite tiež spomenúť, že dáta sú anonymné. Ak uznáte, že je potrebné zahrnúť aj inštrukcie k vyplneniu dotazníka, v úvode máte na to priestor. Taktiež môžete spomenúť odhadovaný čas, ktorý bude respondent potrebovať na jeho vyplnenie.
 • Jadro dotazníka – najdôležitejšia časť dotazníka. Tu sa nachádzajú všetky otázky. Zamyslite sa vopred komu je dotazník určený a podľa toho vytvorte jednotlivé otázky.
 • Poďakovanie – nakoniec sa respondentovi poďakujte za čas, ktorý strávil pri vašom dotazníku. Môžete respondentom tiež nechať priestor na ďalšie pripomienky k dotazníku.

Výber respondentov pre dotazník

Pri výbere respondentov, ktorým rozpošlete dotazník, je potrebné myslieť na to, že musia prichádzať do styku s danou tematikou. Ináč by výsledky vášho dotazníka vôbec nemuseli byť relevantné. Ak napríklad chcete skúmať, či ženy preferujú značku A pred značkou B, nemá zmysel aby ste dotazník posielali aj mužom a naopak.

Nezabudnite, že ak sa chcete zaoberať procesmi konkrétnej spoločnosti, vždy je potrebné otázky dotazníku skonzultovať s kompetentnou osobou v tej firme. Ináč by sa vám mohlo stať, že vám v konečnom dôsledku nedovolia získané dáta zverejniť.

Share
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *