Diskusia v diplomovej práci

Diskusia je časť diplomovej práce, ktorej sa mnohým študentom podarí vyhnúť pri bakalárke avšak v diplomovke sa zaraďuje medzi najdôležitejšie súčasti práci. Čo je diskusia v diplomovej práce a ako ju napísať?

Čo je diskusia v diplomovej práce?

Diskusia je odvodená od slova diskutovať. Čo však v diplomovej práci diskutovať? V diskusii by ste sa mali venovať výsledkom svojej práce a odpovedať na otázku „čo znamenajú moje výsledky?“. Nie každý kto sa dostane do styku s vašou prácou totiž pochopí výsledky správne. V diskusii teda máte priestor na ich správnu interpretáciu. Vyhodnotíte či ste zvládli dosiahnuť ciele stanovené v úvode práce. Vaše analýzy a zistenia porovnáte s inými autormi. Vždy keď máte tú možnosť, snažte sa porovnávať aj výsledky a informácie od zahraničných autorov. Pre niektorých študentov je písanie diskusie náročné, nakoľko sa pri nej musíte naozaj zamyslieť nad významom a výsledkami svojho výskumu.

Výsledky diplomovej práce

Nech je téma vašej diplomovej práce akákoľvek, je veľmi pravdepodobné, že nie ste a ani nebudete jediný kto sa jej venoval. Výsledky pritom môže dosiahnuť každý rozdielne. Je to nasledovných dôvodov:

 • každý má iné vedomosti a schopnosti
 • môžete mať rozdielne prírodné alebo klimatické podmienky
 • veľmi pravdepodobne nemáte rovnaké vstupné dáta
 • v prípade dotazníku určite neoslovíte tú istú vzorku ľudí

Čo má obsahovať diskusia v diplomovej práce

Do diskusie v diplomovej práci by ste mali dať len tie najdôležitejšie zistenia a informácie ale venujte sa im podrobne. Analyzujte prečo vám jednotlivé výsledky vyšli a čo ich ovplyvnilo. Ak ste v diplomovej práci stanovili hypotézy, v diskusii by ste ich tiež mali vyhodnotiť. Ak ste dosiahli iné výsledky ako ste čakali, rozoberte prečo sa tak stalo. Bolo to vašou chybou, nevhodným dotazníkom alebo vonkajšími okolnosťami?

V diskusii je veľmi dôležité spomenúť aj váš prínos k danej tematike. Vysvetlite prečo sú vaše výsledky unikátne a v čom sa odlišujú ostatných. Taktiež do diskusie zahrňte  konkrétne odporúčania pre prax vyvodené z vášho výskumu. Ak chcete môžete navrhnúť kam by sa výskum mohol ďalej uberať v prípadnej rigoróznej alebo dizertačnej práci. Diskusia v diplomovej práci teda môže obsahovať:

 • Hlavné zistenia vášho výskumu
 • Čo znamenajú tieto zistenia
 • Porovnanie vašich výsledkov s inými autormi
 • Vysvetlenie akýchkoľvek prekvapivých, neočakávaných alebo nepresvedčivých výsledkov
 • Návrhy na ďalší výskum

Diskusia naopak nesmie obsahovať žiadne z nasledujúcich informácií:

 • Nové výsledky alebo údaje, ktoré neboli predtým uvedené v diplomovej práci
 • Neopodstatnené špekulácie
 • Závery nepodporované výsledkami vášho výskumu

Ako napísať diskusiu efektívne?

Diskusia by mala byť krátka a výstižná. Ak chcete aby bola kapitola s diskusiou v diplomovej práci efektívna a zaujímavá snažte sa riediť nasledovným:

 • Zoraďte v nej výsledky vášho výskumu podľa dôležitosti. Najzásadnejšie zistenia by mali byť na začiatku. Ak neviete ktoré výsledky sú najdôležitejšie, pozrite si stanovené ciele a začnite tým hlavným a postupne v diskusii rozoberte aj čiastkové ciele.
 • Svoje výsledky a zistenia sa snažte obhájiť.
 • Do diskusie zahrňte aj neočakávané zistenia.
 • Môžete navrhnúť ako sa dá váš výskum potenciálne ďalej rozvíjať.
Podklady pre diplomovú prácu
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *