Diskusia v diplomovej práci

Diskusia je časť diplomovej práce, ktorej sa študentom podarí vyhnúť pri bakalárke avšak v diplomovke sa zaraďuje medzi najdôležitejšie súčasti práci. Čo je diskusia diplomovej práce a ako ju napísať?

Čo je diskusia diplomovej práce?

Diskusia je odvodená od slova diskutovať. Čo však v diplomovej práci diskutovať? V diskusii by ste sa mali venovať výsledkom svojej práce. Nie každý kto sa dostane do styku s vašou prácou totiž pochopí výsledky správne. V diskusii teda máte priestor na ich správnu interpretáciu. Vyhodnotíte či ste zvládli dosiahnuť ciele stanovené v úvode práce. Vaše analýzy a zistenia porovnáte s inými autormi. Vždy keď máte tú možnosť, snažte sa porovnávať aj výsledky a informácie od zahraničných autorov.

Výsledky diplomovej práce

Nech je téma vašej diplomovej práce akákoľvek, je veľmi pravdepodobné, že nie ste a ani nebudete jediný kto sa jej venoval. Výsledky pritom môže dosiahnuť každý rozdielne. Je to nasledovných dôvodov:

  • každý má iné vedomosti a schopnosti
  • môžete mať rozdielne prírodné alebo klimatické podmienky
  • veľmi pravdepodobne nemáte rovnaké vstupné dáta
  • v prípade dotazníku určite neoslovíte tú istú vzorku ľudí

Čo dať do diskusie diplomovej práce

Do diskusie by ste mali dať len tie najdôležitejšie zistenia a informácie ale venujte sa im podrobne. Analyzujte prečo vám jednotlivé výsledky vyšli a čo ich ovplyvnilo. Ak ste v diplomovej práci stanovili hypotézy, v diskusii by ste ich tiež mali vyhodnotiť. Ak ste dosiahli iné výsledky ako ste čakali, rozoberte prečo sa tak stalo. Bolo to vašou chybou, nevhodným dotazníkom alebo vonkajšími okolnosťami?

V diskusii je veľmi dôležité spomenúť aj váš prínos k danej tematike. Vysvetlite prečo sú vaše výsledky unikátne a v čom sa odlišujú ostatných. Taktiež do diskusie zahrňte  konkrétne odporúčania pre prax vyvodené z vášho výskumu. Ak chcete môžete navrhnúť kam by sa výskum mohol ďalej uberať v prípadnej rigoróznej alebo dizertačnej práci.

Podklady pre diplomovú prácu
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *