Diskusia v bakalárskej práci

V diskusii bakalárskej práce by ste mali všetky vaše výsledky zhrnúť do súvislého kontextu. Ako na to?

Čo má obsahovať diskusia bakalárskej práce?

V diskusii by  ste mali zodpovedať, či sa vám podarilo splniť všetky ciele, ktoré ste si pre vašu bakalársku prácu stanovili. Svoje zistenia tu môžete popísať tak, aby vašu prácu  správne pochopili všetci ľudia, ktorí si ju budú čítať. Výsledky bakalárskej práce tu teda môžete vysvetľovať, interpretovať, analyzovať aj hodnotiť.

V tejto časti taktiež môžete jednotlivé výsledky porovnávať. Pokiaľ ste v bakalárskej práci robili vlastný výskum, porovnajte ho s výsledkami iných autorov. Ak ste si zvolili bakalársku prácu bez výskumu, porovnajte navzájom výsledky skúmaní iných autorov. Záleží aj od vašej témy, ak však máte možnosť, porovnajte napríklad výsledky slovenských autorov so zahraničnými.

Čo robiť v prípade, že máte novú tému o ktorej sa ešte veľa nepísalo? Ak k danej tematike ešte neexistuje mnoho materiálov, ktoré by ste mohli porovnať, pokúste sa ju prepojiť s praxou. Vymyslite konkrétne riešenia, ktoré si viete predstaviť v reálnom živote, alebo popíšte ako môže skúmaný jav ovplyvniť v blízkom časovom horizonte dianie vo svete / na Slovensku / vo firme (podľa toho akú tému ste si vybrali). Rovnako nezabudnite na svoj názor. Aby vaša bakalárska práca nebola len prepisom iných teoretických poznatkov, napíšte v diskusii čo si o danej téme myslíte vy. Okomentujte výsledky zo svojho pohľadu a vyjadrite svoj postoj. Zabezpečíte tak tiež, že vaša práca bude mať pri hodnotení prínos. Žiadny školiteľ ani oponent totiž nechce čítať len ďalší prepis už dávno známych faktov.

Ďalšou možnosťou o čom písať v diskusii bakalárskej práce je – aký prínos má práca z vášho pohľadu. Poukážte na to, čo je vo vašej práci unikátne, v čom sa odlišuje od iných publikácií, ktoré už vyšli dávnejšie.

V diskusii teda môžete:

  • Odpovedať na otázku či ste splnili stanovené ciele
  • Vysvetľovať kontext bakalárskej práce
  • Porovnávať výsledky výskumov
  • Navrhovať využitie v praxi
  • Vyjadriť svoj názor na riešené problémy
  • Vysvetliť prínos vašej bakalárskej práce
Podklady pre bakalársku prácu
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *