Diplomová práca v cudzom jazyku

Niektorí študenti sa či už dobrovoľne alebo na základe odporúčania od svojho školiteľa rozhodnú písať diplomovú prácu v cudzom jazyku. Takáto diplomovka je vždy veľkou výzvou.

Čo je potrebné splniť pre diplomovú prácu v cudzom jazyku

Aby ste mohli písať diplomovú prácu v cudzom jazyku, budete potrebovať povolenie od dekana. Najskôr sa na práci v cudzom jazyku musíte dohodnúť so svojim školiteľom. Dajte si pozor, aby ste si vybrali kvalitného školiteľa, ktorý vám bude vedieť s prácou v danom jazyku pomôcť.

Ak vám školiteľ cudzí jazyk odobrí, môžete ísť podať žiadosť na študijné oddelenie. Odtiaľ sa žiadosť dostane k vedúcemu katedry a ak ju on schváli, posunie ju dekanovi, ktorý by mal udeliť finálne povolenie na napísanie práce v cudzom jazyku.

Ak študujete na slovenskej vysokej škole a chcete prácu písať v inom ako slovenskom jazyku, budete musieť do diplomovky zahrnúť aj resumé. Resumé musí byť vypracované v slovenčine a malo by mať rozsah približne 10% celej práce.

Cudzojazyčné zdroje diplomovej práce

Ak sa rozhodnete pre prácu v cudzom jazyku, rozhodne si hľadajte aj zdroje pre prácu vo vami zvolenom jazyku. Ak budete pracovať so slovenskou literatúrou ale diplomovú prácu budete písať napr. v angličtine, mohlo by sa vám stať, že budete nesprávne citovať texty. Pri parafrázach si tiež dajte pozor, aby ste text správne pochopili aj preložili.

Ak rozmýšľate ako sa dopracujete k literatúre v inom jazyku, vyskúšajte napr. Google books. Taktiež môžete využiť služby Medziknižničná výpožičná služba (MVS) alebo Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba (MMVS). Vďaka týmto službám sa viete dostať aj ku knihám, ktoré nie sú k dispozícií v slovenských knižniciach. Myslite však na to, že zohnať knihy zo zahraničia nebudete vedieť zo dňa na deň a radšej si nechajte na písanie diplomovky vždy viac času.

Pri literatúre v inom jazyku je veľká pravdepodobnosť, že nájdete k vašej téme oveľa viac kníh ako v slovenčine. Najmä pri rozšírených jazykoch ako angličtina, nemčina alebo francúzština. Dajte si preto záležať na výbere tých najlepších kníh a pokojne sa poraďte so svojim školiteľom. Dbajte na to aby knihy boli čo najaktuálnejšie.

Na čo dávať pozor pri diplomovke v cudzom jazyku

  • Gramatika  – predpokladáme, že ak sa niekto rozhodne písať záverečnú prácu v cudzom jazyku, mal by tento jazyk ovládať na veľmi vysokej úrovni. Pri cudzom jazyku máte však väčšiu šancu spraviť chyby, ktoré si nevšimnete. Gramatiku si vždy radšej poriadne skontrolujte a nechajte prácu prečítať aj niekoho iného. Ak si nie ste prácou istý, radšej si nechajte spraviť korektúru
  • Pred rozhodnutím, či budete prácu písať v inom jazyku, vždy prečítajte aspoň jednu knihu s odbornou tematikou, podobnou vašej téme vo vybranom jazyku. Jednak si tak overíte, či tému v inom jazyku zvládnete a na druhej strane sa inšpirujte, ako sa spracúvajú odborné témy v danom jazyku.
  • Citácie a parafrázy – citácie vždy použite len ak je zdroj literatúry v rovnakom jazyku ako vaša práca. Ak ide o váš voľný preklad, radšej text parafrázujte.
Podklady pre diplomovú prácu
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *