CRZP – Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác

Či už píšete diplomovú, bakalársku alebo inú záverečnú prácu, systému CRZP sa určite nevyhnete. Práve tohto systému sa mnohí študenti po dokončení svojej práce obávajú. Čo vlastne CRZP je? Ako funguje?

Čo je CRZP

Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác (CRZP) uchováva online všetky práce napísané študentmi slovenských vysokých škôl a univerzít. Práce sa v systéme ukladajú no dobu 70 rokov od dátumu nahrania. Systém CRZP musia podľa zákona z roku 2009 povinne využívať všetky vysoké školy. K systému CRZP patrí aj Antiplagiátorský systém (APS), ktorý overuje originalitu práce a odhaľuje plagiátorstvo.

Systém CRZP bol spustený v roku 2010. V systéme si ktokoľvek si môže pozrieť práce, ktoré boli uložené a sprístupnené od roku 2011. Podnet na vytvorenie takéhoto systému prišiel z akademickej pôdy kde chceli prevenciu proti porušovaniu autorských práv.

Ako CRZP funguje

Dáta sa do systému CRZP prenášajú automaticky z informačného systému školy. Funguje to teda tak, že študent nahrá svoju záverečnú prácu do akademického informačného systému (AIS) a odtiaľ sa práce automaticky nahrávajú do CRZP. Systémy CRZP a APS potom vašu záverečnú prácu porovnajú s ostatnými prácami zadanými v systéme a tiež s ďalšími internetovými zdrojmi. Na základe získaných údajov potom vedia vyhodnotiť percentuálnu zhodu textu a vydá protokol o kontrole originality.

Systém však nefunguje úplne dokonalo. Ako zhodu označí aj text, ktorý máte v práci správne odcitovaný a taktiež aj bibliografické odkazy. Nemusíte preto ľakať ak vám CRZP vyhodnotí určitú zhodu. Výsledok z CRZP je najmä podkladom pre posudok od školiteľa a oponenta. Školiteľ, oponent a vaša komisia pri obhajobe majú potom úlohu preveriť či je zhoda v poriadku alebo sa jedná o plagiátorstvo. Viac si o zhode v diplomovej práci môžete prečítať tu.

Načo CRZP slúži

Systém CRZP má viacero úloh. Všetky bakalárske, diplomové, habilitačné, dizertačné a rigorózne práce sú vďaka nemu dlhodobo uchovávané na jednom mieste. Pomáha pri odhaľovaní plagiátorstva a porušovaní autorských práv. Vytvára tiež databázu vedeckého kultúrneho dedičstva.

 

Podklady pre záverečnú prácu
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *