Citácie v diplomovej práci

Pri písaní diplomovej práce, je potrebné dávať pozor na správne citovanie a parafrázovanie, aby študent nebol obvinený z plagiátorstva. Ako teda na to?

Rozdiely medzi citáciou a parafrázovaním

Citácia je text, ktorý ste doslovne prevzali z vášho zdroja, či už knižného alebo internetového. Citácie musia vždy byť vyznačené úvodzovkami. Zdroj odkiaľ citát pochádza musí byť riadne označený a zapísaný v zozname použitej literatúry.

Parafráza je text, ktorý prepíšete vlastnými slovami, avšak hlavná myšlienka textu pochádza od niekoho iného. Parafrázou je tiež váš vlastný preklad cudzojazyčných textov, ktoré v záverečnej práci používate. Parafrázovaný text sa neuvádza v úvodzovkách.

Hlavným rozdiely medzi citáciou a parafrázami teda sú:

  • Citácia je doslovne prepísaný text, parafráza je text prepísaný vlastnými slovami.
  • Citácia sa vždy píše v úvodzovkách, pri parafrázovaní sa úvodzovky nepoužívajú.
  • Diplomová práca musí obsahovať odkaz na zdroje citátu aj parafrázovaného text. Pri citáte je potrebné uviesť na ktorej strane sa daný text v diele nachádza a pri parafráze sa uvádza len autor a názov diela, nie konkrétna strana.

Metódy citovania v diplomovej práci

Existuje viacero metód, ktorými podľa noriem môžete v záverečných prácach citovať. Vždy však pamätajte na to, aby ste si zvolili jednu metódu, ktorú potom budete dodržiavať v celej diplomovej práci. Každá citácia musí byť napísaná tak, aby bolo jednoduché zdroj kedykoľvek vyhľadať.

Momentálne sú 3 metódy citovania:

  1. Systém mena a dátumu (Harvardský systém). Pri tomto systéme sa uvádza za citovaným textom meno autora a rok vydania danej publikácie a strana na ktorej sa text nachádza.

Príklad: Váš písaný text (Autor, rok vydania, 12s.)

Ak si zvolíte tento systém, spíšte v zozname použitej literatúry všetky diela v abecednom poradí a rok vydania práce zadávajte hneď za meno autora.

  1. Číselný systém. Pri tomto systéme sa za citovaným textom uvádza poradové číslo v hranatej zátvorke alebo ako horný index.

Príklad: Váš písaný text [25]

Pri tomto systéme je potrebné priradiť rovnaké číslo konkrétnemu zdroju aj v zozname použitej literatúry. Zoznam sa potom nepíše v abecednom poradí ale zoraďuje sa podľa toho kedy sa jednotlivé citácie objavili v texte diplomovej práce.

  1. Systém priebežných poznámok. Rovnako ako pri číselnom systéme sa uvádza za citovaným textom poradové číslo v hranatej zátvorke alebo ako horný index. Každý odkaz je však špecifikovaný na danej strane diplomovej práce v poznámkach pod čiarou a nie až v zozname použitej literatúry.

Citovanie z internetových zdrojov v diplomovej práci

V dnešnej dobe študenti často čerpajú informácie najmä z Internetu, avšak mnohí robia chyby pri citovaní z takéhoto zdroja. Určite ako zdroj nestačí uviesť len „internet“, to je ako by ste uvideli pri ostatných zdrojoch len „kniha“. Pri internetových zdrojoch je vždy potrebné uviesť celú adresu odkazu, odkiaľ informácia pochádza. Ak by ste uviedli len odkaz na hlavnú stránku, nikto nebude vedieť kam sa má ďalej preklikať, aby našiel požadovanú informáciu.

Pri citovaní z internetu sa uvádzajú v podstate rovnaké informácie ako pri citovaní z kníh a teda mali by ste uviesť meno autora, názov článku, rok vydania, stranu na ktorej sa informácia nachádza. Nakoľko sa v online svete všetko rýchlo mení, je potrebné vždy uviesť v hranatej zátvorke aj presný deň kedy ste danú informáciu citovali, napr. [cit. 2018-11-26]. Dajte si vždy pozor aby ste v diplomovej práci vyžili len overené informácie, ktoré majú dôveryhodného autora. Vyhnite sa zdrojom ako Wikipedia, kde môže informáciu napísať ktokoľvek a vôbec nemusí byť pravdivá.

Podklady pre diplomovú prácu
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *