Citácie v bakalárskej práci

Citát je text, ktorý je doslovne prevzatý z určitého informačného zdroja, napríklad z knihy, z odbornej publikácie alebo z internetového článku. Citáty je potrebné v rámci práce zreteľne označiť, aby v práci nedošlo k prisvojovaniu si cudzích myšlienok. Ak v bakalárskej práci správne neoznačíte všetky citáty, môže byť považovaná za plagiát.

Citáty sa v rámci práce píšu v úvodzovkách. Ak má citát viac ako štyri riadky, odporúča sa oddeliť ho od ostatného textu a odsadiť od ľavého okraja.

Citácie a citovanie

Citácia je skrátené označenie prameňa, z ktorého bol text v rámci práce čerpaný. Píše sa v texte práce vždy na tom mieste, kde sa na použitý prameň odvoláva. Citácia vlastne prepája citované miesto so záznamom o citovanom dokumente v zozname bibliografických odkazov. Pri citovaní musíte presne identifikovať prameň, z ktorého ste čerpali, aby ho bolo možné bez problémov opäť vyhľadať. Nakoľko mnohé bakalárske práce sú čisto teoretické, je nesmierne dôležité správne označiť všetky prebraté časti.

Metódy citovania v bakalárskej práci

Pri citovaní sa používajú v zásade dve základné metódy:

  • Metóda citácie v texte: pri použití tejto citačnej metódy sa na príslušnom mieste v texte napíše meno autora, dátum publikovania dokumentu a strana na ktorej sa citát nachádza.

Príklad citácie v texte:  „Převážná většina contentu vytvářaného pro internet zústává nepřečtena, nesledována, neviděna a neslyšena.“ (Young, 2018, s.72)

Prípadne môžete citovať aj takto: Ako M.Young (2018, s.72) hovorí „Převážná většina contentu vytvářaného pro internet zústává nepřečtena, nesledována, neviděna a neslyšena.“

Odkaz v zozname bibligrafických odkazov: YOUNG, M. 2018. Oglivy o reklamě v digitálním věku. Praha: Svojka & Co, 2018. 288 s. ISBN 978-80-256-2159-2

  • Pomocou odkazov pod čiarou: na príslušnom mieste v texte sa napíše odkazové číslo ako horný index (vo Worde cez Referencie – Vložiť poznámku pod čiarou).

Príklad citácie v texte:  „Převážná většina contentu vytvářaného pro internet zústává nepřečtena, nesledována, neviděna a neslyšena.“[1]

Na konci strany potom pod čiarou uvediete zdroj, vo formáte meno autora, rok vydania, názov diela, miesto vydania, vydavateľstvo, rok vydania a strana z ktorej je citát. V tomto príklade by to bolo nasledovne:

YOUNG, M. 2018. Oglivy o reklamě v digitálním věku. Praha: Svojka & Co, 2018. s. 72

Odkaz v zozname bibligrafických odkazov: YOUNG, M. 2018. Oglivy o reklamě v digitálním věku. Praha: Svojka & Co, 2018. 288 s. ISBN 978-80-256-2159-2

Ako písať zoznam bibliografických odkazov?

Zoznam bibliografických údajov sa umiestňuje na konci bakalárskej práce. V zozname bibliografických údajov má záznam o pôvodnom prameni takúto štruktúru: meno autora, rok vzniku publikácie, názov publikácie (zvykne sa uvádzať šikmým písmom), poradie vydania, miesto vydania, vydavateľ, rok vydania, rozsah strán, ISBN. Poradie údajov je medzinárodne dohodnuté a nie je možné ho meniť. Viac o zozname použitej literatúry si môžete prečítať tu.


Podklady pre bakalársku prácu
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *