Cieľ diplomovej práce

Študent by mal vo svojej diplomovej práci dokázať, že schopný spracovať zvolenú odbornú tému. Taktiež by mal preukázať svoj prínos k skúmanej tematike. Dôležitou súčasťou je teda voľba vhodného cieľu diplomovej práce.

Kedy stanoviť cieľ diplomovej práce?

Nad cieľom diplomovej práce by ste sa mali zamýšľať od začiatku písania práce. Najskôr samozrejme musíte poriadne pochopiť zvolenú problematiku. Prejdite si čo najviac zdrojov, z ktorých budete v práci čerpať. Keď sa v danej téme zorientujete, je potrebné zamyslieť sa, čo chcete vo svojej práci dosiahnuť. Pokúsite sa potvrdiť alebo vyvrátiť nejakú hypotézu? To k čomu sa chcete dopracovať je cieľom vašej práce.

Hlavný cieľ a čiastkové ciele

Keď máte stanovený hlavný cieľ diplomovej práce, pokúste sa ho rozdeliť na viacero menších čiastkových cieľov. Čiastkové ciele budete plniť počas písania jednotlivých kapitol práce. Hlavný problém rozdeľte na viaceré otázky, ktoré potrebujete vyriešiť. Ďalej si navrhnete spôsob, akým sa chcete k riešeniu dopracovať. Spôsoby riešenia môžu byť napr. potvrdenie teórie v praxi, potvrdenie/vyvrátenie hypotézy spracovaním dotazníku atď.

Ktorá časť diplomovej práce obsahuje ciele?

Ciele diplomovej práce sa s vami „ponesú“ od úvodu až po záver práce.  V úvode diplomovej práce by ste mali načrtnúť vašu predstavu a prvý krát spomenúť, aké ciele by ste chceli dosiahnuť. V jadre cieľom venujete najviac času a budete tu popisovať aj spôsoby riešenia jednotlivých problémov, vedúcich k dosiahnutiu jednotlivých cieľov. V závere diplomovej práce je zas nevyhnutné popísať, či sa vám daný cieľ podarilo alebo nepodarilo dosiahnuť. Pokiaľ sa vám vašu hypotézu nepodarí potvrdiť, nezúfajte. Zvyčajne nie je dôležité k akému výsledku sa dopracujete. Dôležité je popísať celý spôsob riešenia a preukázať, že sa v tematike orientujete.

Aké majú byť ciele diplomovej práce

Ciele diplomovej práce by mali byť:

  • Špecifické – vždy si stanovte cieľ, ktorý je logický a špecifický. Malo by z neho jasne vyplývať, čo chcete dosiahnuť.
  • Merateľné – snažte sa vždy vymyslieť spôsob, ktorým výsledok viete odmerať. Či už štatistikami z vyhodnotených dotazníkov, výsledkami z navrhnutého zlepšenia priamo od firmy alebo nejaký iný spôsob. Keď viete výsledok odmerať, nikto nemôže pochybovať o splnení alebo nesplnení cieľu.
  • Dosiahnuteľné – zvážte veľkosť cieľov. Nastavte ciele, ktoré môžete reálne dosiahnuť v dostupnom čase.
  • Relevantné – aj keď vám sa môže nejaký cieľ veľmi páčiť a chceli by ste sa k nemu dopracovať, zamyslite sa vždy či naozaj súvisí so skúmanou témou a či je vhodný.
Podklady pre diplomovú prácu
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *