Cieľ bakalárskej práce

Pred tým ako začnete písať bakalársku prácu, musíte si zvoliť jej cieľ. Ako si správne nastaviť ciele bakalárskej práce? Je dôležitý len hlavný cieľ alebo aj čiastkové ciele práce?

Hlavný cieľ a čiastkové ciele bakalárskej práce

Úlohou cieľov bakalárskej práce je  stanoviť, k akým záverom sa chcete v práci dopracovať. Ciele by vždy mali zahrnúť aj váš prínos k záverečnej práci.

Hlavný cieľ by mal byť najdôležitejší, čiastkové ciele by mali slúžiť na doplnenie hlavného cieľa. Vďaka postupnému riešeniu čiastkových cieľov by ste sa mali dopracovať k riešeniu hlavného cieľa bakalárskej práce. Čiastkové ciele by ste mali plniť v priebehu toho ako budete písať jednotlivé kapitoly.

Ako a kedy stanoviť cieľ bakalárskej práce

Ciele je potrebné stanoviť a predstaviť už v úvode bakalárskej práce.

V prvom rade odporúčame naštudovať si zvolenú tému. Potom by ste mali porozmýšľať, čo by ste v bakalárskej  práci chceli dosiahnuť. Budete si chcieť stanoviť určitú hypotézu a cieľom práce bude potvrdiť ju? Plánujete robiť vlastný výskum a dopracovať sa k merateľným výsledkom? Alebo bude vaša bakalárka čisto teoretická a cieľom bude porovnanie výsledkov iných autorov?

Ciele bakalárskej práce budete spomínať takmer vo všetkých častiach práce. V úvode bakalárky by ste mali spomenúť aké ciele ste si zvolili a čo chcete dosiahnuť. V jadre budete jednotlivé ciele rozoberať podrobnejšie a budete popisovať akým spôsobom riešite jednotlivé problémy, aby ste sa dopracovali k ich riešeniu. V závere bakalárskej práce je zas dôležité popísať, či sa vám ciele podarilo alebo nepodarilo splniť.

Aké majú byť ciele bakalárskej práce

Ciele bakalárskej práce by mali byť:

Dosiahnuteľné – dajte pozor aby ste si nestanovili zbytočne príliš náročné ciele, ktoré nebudete vedieť splniť. Nastavte si ciele, ku ktorým sa môžete reálne dopracovať v dostupnom čase.

Špecifické – vždy si stanovte ciele, ktoré sú logické a špecifické. Zo všetkých cieľov by malo jasne vyplývať, čo chcete dosiahnuť.

Relevantné – vopred si premyslite, či sa daný cieľ hodí k téme vašej bakalárskej práce. Nemá zmysel vyberať si cele, ktoré sa vám páčia, avšak so skúmanou tematikou súvisia len veľmi okrajovo.

Podklady pre bakalársku práci
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *