Chyby v dotazníku diplomovej práce

Dotazník využívajú v praktickej časti svoje diplomovej práce mnohí študenti. O tom ako vytvoriť dotazník diplomovej práce alebo ako dotazník diplomovej práce vyhodnotiť sme už písali. Teraz sa však pozrieme na nepríjemnejšiu časť dotazníkov diplomovej práce, a teda na to, čo sa vám pri dotazníkoch môže pokaziť.

1.    Váš dotazník nesúvisí s cieľmi vašej práce

Skôr ako sa na niečo v dotazníku spýtate, uistite sa, že vaše otázky z prieskumu sú v súlade s výskumnými otázkami a cieľmi vašej diplomovej práce. Vytvorte dotazník tak, aby zhromažďované údaje boli skutočne relevantné. Nemá zmysel žiadať ľudí o odpovede, ktoré nemôžete použiť. Celý dotazník by tak bol len zbytočnou stratou času. Strávite týždne až mesiace pokusom o zber údajov a nakoniec zistíte, že sú vám nanič.

2.    Nenájdete kvalifikovaných respondentov na vyplnenie dotazníka

Nájsť kvalifikovaných odborníkov, ktorí budú aj ochotní váš dotazník vyplniť môže byť ťažšia úloha, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Ak máte tému diplomovej práce, ktorá je veľmi špecifická a venuje sa jej len málo odborníkov, prehodnoťte vopred, či sa k ich názorom budete vedieť dostať. Pokúste sa vopred osloviť firmu / inštitúciu a zistiť či vám povolia rozoslať dotazník.

Pokiaľ aj nemáte špecifickú tému a spektrum respondentov je pre vás širšie, rátajte s tým, že vaša diplomovka ostatných nezaujíma. Ľudia sú zaneprázdnení vlastnými problémami a nemusíte dostať vyplnený dotazník od každého komu ho pošlete. Nechajte si preto dostatok času na zozbieranie relevantného počtu dát. Dajte si pozor, aby vzorka ľudí, ktorí boli ochotní váš dotazník vyplniť naozaj reprezentovala väčšinový názor.

3.    Zlé zloženie respondentov

Ak je pre váš dotazník dôležité mať výsledky od rôznych skupín (napr. podľa demografického členenia), dajte si pozor aby ste od každej skupiny mali dostatok odpovedí. Ak napr. členíte výsledky dotazníku podľa vekových skupín, skontrolujte koľko máte vyplnených dotazníkov od jednotlivých skupín. Keď budete mať 100 dotazníkov od vašich spolužiakov a kamarátov v skupine 18 až 25 a len 5 dotazníkov od skupiny 50+, nebudete môcť výsledky správne porovnať, prípadne vám v skupine od ktorej máte málo odpovedí môžu vyjsť veľmi skreslené výsledky. Snažte sa preto priebežne sledovať kto vám už dotazník vyplnil, aby ste vedeli na ktorú skupinu sa ešte zamerať.

4.    Nesprávne formulované alebo zavádzajúce odpovede

Keď dotazník dokončíte, nechajte ho najskôr vyplniť pár kamarátom aby ste si overili, či sú otázky dostatočne zrozumiteľné aj pre nezainteresovaných ľudí. V otázkach by ste nemali respondentov navádzať na niektorú z odpovedí. Taktiež si dajte pozor, aby ste v jednej otázke nemali vlastne dve otázky ako napr. „ohodnoťte jedlo a čašníka“. Ľudia potom nevedia na tieto otázky odpovedať, lebo s jedlom mohli byť spokojní a s čašníkom nie alebo naopak.

5.    Dotazník sa dá vyplniť alebo odoslať viac krát

Problémom môže byť aj ak sa dá tlačidlo „odoslať“ stlačiť viac krát. Niektoré programy na vytvorenie dotazníka užívateľa nepresmerujú na inú stránku po stlačení tlačidla „odoslať“. Respondent si tak môže myslieť, že sa nič neposlalo a stlačí dané tlačidlo viac krát. Vám to potom skreslí výsledky a ak máte aspoň jednu otvorenú otázku, veľmi pravdepodobne si to všimnete hneď ako sa niekto rozpíše viac ako jedným slovom.

Rovnako nie je dobré ak jeden respondent môže vyplniť dotazník viac krát. Tu vám však môže pomôcť len program, ktorý vie rozlišovať IP adresy a nedovolí vypĺňať dotazník z rovnakého zariadenia viac krát. Toto je však relatívne malá hrozba, ľudom sa zvyčajne nechce dotazník vyplniť ani raz a nie si ich ešte opakovať.

6.    Nezodpovedané otázky

Respondenti môžu niektoré otázky vynechať a vám tak môžu vzniknúť medzery v dátach, ktoré potrebujete získať. Ľudia sú najviac náchylní preskakovať otvorené otázky, alebo otázky na ktoré je ťažké odpovedať. Snažte sa preto k otázkam dať možnosti a ak chcete od respondentov získať názor navyše, dajte napr. možnosť „iné“ s oknom na písanie. Tiež môžete na konci dotazníku nechať miesto na ďalšie poznámky respondenta.

Podklady pre diplomovú prácu
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *