Čestné vyhlásenie v diplomovej práci

Čestné vyhlásenie v diplomovej práci

Súčasťou diplomovej práce môže byť čestné vyhlásenie. Niektoré univerzity a vysoké školy ho nepovažujú za povinnú súčasť záverečnej práce, no pokiaľ si nie ste istý, vždy je lepšie ho do práce dať. Prečo by vlastne mala diplomová práca čestné vyhlásenie obsahovať a načo slúži?

Na čo slúži čestné vyhlásenie a čo má obsahovať?

V čestnom vyhlásení má autor potvrdiť a podpísať, že prácu napísal samostatne a že v zozname použitej literatúry uviedol všetky zdroje z ktorých čerpal informácie popri písaní diplomovej práce. Obsahovať by mala aj mesto a dátum podpisu. Čestným vyhlásením by autor práce mal potvrdiť, že diplomová práca nie je plagiátom a že žiadna jej časť nie je v rozpore so zákonom.

Čestné vyhlásenie sa nezarátava do počtu strán diplomovej práce a ani sa nečísluje. Je potrebné aby bolo vždy vlastnoručne podpísané autorom práce. Nezabudnite sa preto po vytlačení diplomovej práce k tejto strane vrátiť a potvrdiť ju svojim podpisom. Viac o formálnej úprave diplomovej práce si môžete prečítať tu.

Čestné vyhlásenie alebo čestné prehlásenie?

Veľa ľudí si pletie pojmy čestné vyhlásenie a  čestné prehlásenie. Spojenie čestné prehlásenie však v súvislosti s diplomovou prácou nie je správne, nakoľko toto slovo znamená niečo zmeniť. Malo by sa využívať len v zmysle „prehlásiť sa z jednej adresy na inú“ a podobne.

Diplomová práca má teda obsahovať čestné vyhlásenie. Toto slovné spojenie je odvodené od slova vyhlásiť, ktorého významom je „verejne niečo ohlásiť“.

Vzor čestného vyhlásenia diplomovej práce

Niektoré vysoké školy a univerzity majú na svojom webe vzor čestného vyhlásenia, ktoré si viete stiahnuť, vyplniť a pridať do svojej diplomovej práce. Skontrolujte  smernicu svojej školy alebo sa poraďte so svojim školiteľom, či takéto tlačivo existuje. Vysoká škola tiež môže vyžadovať vyplnenie čestného vyhlásenia v elektronickej podobe v informačnom systéme školy.

Ak vaša škola nemá vzorové tlačivo, tak by čestné vyhlásenie v diplomovej práci malo vyzerať nasledovne:

Čestne vyhlasujem, že som diplomovú prácu s názvom: Doplňte názov svojej diplomovej práce, vypracoval/a samostatne pod vedením svojho školiteľa: Doplňte meno školiteľa a že som uviedol/a všetku použitú literatúru.

 

Miesto, dátum.

…………………………………

Podpis študenta

Podklady pre diplomovú prácu
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *