Čestné vyhlásenie v bakalárskej práci

Čestné vyhlásenie v bakalárskej práci

Súčasťou bakalárskej práce je často aj čestné vyhlásenie. Na niektorých vysokých školách síce nie je povinné, avšak ak si nie ste istý, vždy je lepšie ho do práce zahrnúť. Načo sa čestné vyhlásenie píše a čo by ste doňho mali napísať?

Čo je čestné vyhlásenie

Prečo má vlastne bakalárska práca čestné vyhlásenie obsahovať? V čestnom vyhlásení má autor potvrdiť, že prácu napísal samostatne, že v zozname použitej literatúry uviedol všetky zdroje z ktorých popri písaní bakalárskej práce čerpal informácie, a teda že práca nie je plagiátom.

Čestné vyhlásenie sa zvyčajne neráta do počtu strán bakalárskej práce ani sa nečísluje. Vždy musí byť vlastnoručne podpísané autorom práce. Nezabudnite sa po vytlačení bakalárskej práce k tejto strane vrátiť a potvrdiť ju svojim podpisom.

Čestné vyhlásenie alebo čestné prehlásenie?

Mnohí ľudia si pletú pojmy čestné vyhlásenie a zamieňajú ho za čestné prehlásenie. Správnou frázou v tomto prípade je čestné vyhlásenie.

Pomenovanie čestné prehlásenie má úplne iný význam. Znamená niečo zmeniť a malo by sa využívať len v zmysle keď sa odhlasujete z jedného miesta a prihlasujete sa na iné – napr. prehlásiť sa z jednej adresy na inú a podobne.

Čestné vyhlásenie je odvodené od slova vyhlásiť. Význam tohto slova je „verejne niečo oznámiť“. Dajte si preto pozor, aby ste v bakalárskej práci mali správny názov čestné vyhlásenie.

Vzor čestného vyhlásenia bakalárskej práce

Niektoré vysoké školy a univerzity majú na svojom webe vzor čestného vyhlásenia, ktoré si viete stiahnuť, vyplniť a pridať do svojej záverečnej práce. Pozrite si preto smernicu svojej školy alebo sa poraďte so svojim školiteľom, či takéto tlačivo existuje. Škola taktiež môže vyžadovať vyplnenie čestného vyhlásenia v elektronickej podobe v informačnom systéme školy.

Pokiaľ vaša škola nemá svoj vzor tlačiva, tak by čestné vyhlásenie v bakalárskej práci malo vyzerať nasledovne:

Čestne vyhlasujem, že som bakalársku prácu s názvom: Doplňte názov svojej práce, vypracoval/a samostatne pod vedením svojho školiteľa: Doplňte meno školiteľa a že som uviedol/a všetku použitú literatúru.

 

Miesto, dátum.    

…………………………………

Podpis študenta

Podklady pre bakalársku prácu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *