Novinky

Kategória: Habilitačné práce

Systém CRZP

CRZP – Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác

Či už píšete diplomovú, bakalársku alebo inú záverečnú prácu, systému CRZP sa určite nevyhnete. Práve tohto systému sa mnohí študenti po dokončení svojej práce obávajú. Čo vlastne CRZP je? Ako funguje? Čo je CRZP Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác (CRZP) uchováva online všetky práce napísané študentmi slovenských vysokých škôl a univerzít. Práce sa v systéme ukladajú no dobu 70 rokov od dátumu […]

Pokračovať v čítaní
Tituly udeľované na Slovensku

Tituly udeľované na vysokých školách a univerzitách

Aké tituly sa na slovenských vysokých školách a univerzitách udeľujú po ukončení jednotlivých štádií štúdia? Ako správne osloviť ľudí s jednotlivými titulmi? Tituly 1. stupňa vysokoškolského štúdia Bakalárske štúdium trvá zvyčajne 3 roky (4 roky v prípade štúdia architektúry, dizajnu alebo výtvarných umení). Po odovzdaní  a obhájení bakalárskej práce a úspešnom zvládnutí štátnic, je študentovi udelený titul: Bakalár (Bc.) – píše sa pred menom. Tituly […]

Pokračovať v čítaní
Habilitačná práca

Habilitačná práca a habilitácia

Chceli by ste sa dopracovať k titulu docent? Čo potrebujete k úspešnému zvládnutiu habilitačného konania a k napísaniu habilitačnej práce? Čo je habilitácia? Habilitácia je konanie vzťahujúce sa na udelenie akademického titulu docent. Docent je vedecko-pedagogická hodnosť vysokoškolského učiteľa, nachádzajúci sa na škále akademických hodností medzi odborným asistentom a profesorom. Tento titul sa píše vždy pred menom. Habilitácia sa skladá z dvoch častí: prvou […]

Pokračovať v čítaní