Novinky

Kategória: Habilitačné práce

Tituly udeľované na Slovensku

Tituly udeľované na vysokých školách a univerzitách

Aké tituly sa na slovenských vysokých školách a univerzitách udeľujú po ukončení jednotlivých štádií štúdia? Ako správne osloviť ľudí s jednotlivými titulmi? Tituly 1. stupňa vysokoškolského štúdia Bakalárske štúdium trvá zvyčajne 3 roky (4 roky v prípade štúdia architektúry, dizajnu alebo výtvarných umení). Po odovzdaní  a obhájení bakalárskej práce a úspešnom zvládnutí štátnic, je študentovi udelený titul: Bakalár (Bc.) – píše sa pred menom. Tituly […]

Pokračovať v čítaní
Habilitačná práca

Habilitačná práca a habilitácia

Chceli by ste sa dopracovať k titulu docent? Čo potrebujete k úspešnému zvládnutiu habilitačného konania a k napísaniu habilitačnej práce? Čo je habilitácia? Habilitácia je konanie vzťahujúce sa na udelenie akademického titulu docent. Docent je vedecko-pedagogická hodnosť vysokoškolského učiteľa, nachádzajúci sa na škále akademických hodností medzi odborným asistentom a profesorom. Tento titul sa píše vždy pred menom. Habilitácia sa skladá z dvoch častí: prvou […]

Pokračovať v čítaní