Novinky

Kategória: Dizertačné práce

Výskum v dizertačnej práci

6 spôsobov ako získať respondentov pre výskum dizertačnej práce

Zo začiatku sa môže zdať, že spraviť výskum pre dizertačnú prácu bude jednoduché. Je to však naozaj také ľahké? Čo ak do svojho výskumu potrebujete zahrnúť aj respondentov, ktorí nebudú ochotní na vaše otázky odpovedať? Máme pre vás pár tipov ako ľudí primäť vyplniť váš dotazník. Ako na to? Tipy ako získať respondentov pre dotazník dizertačnej práce Väčšiu časť svojej […]

Pokračovať v čítaní
Vedúci dizertačnej práce

Ako vyťažiť zo spolupráce s vedúcim dizertačnej práce?

Spolupráca s vedúcim dizertačnej práce je zvyčajne odlišná od spolupráce so školiteľom pri písaní bakalárskej alebo diplomovej práce. Máme pre vás pár tipov ako zo spolupráce s vedúcim dizertačnej práce vyťažiť čo najviac. Výber správneho konzultanta dizertačnej práce Pri dizertačnej práci je nesmierne dôležitý výber správneho konzultanta. Kým pri diplomovke alebo bakalárke si často študenti zvolia školiteľa len podľa toho aké […]

Pokračovať v čítaní
Systém CRZP

CRZP – Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác

Či už píšete diplomovú, bakalársku alebo inú záverečnú prácu, systému CRZP sa určite nevyhnete. Práve tohto systému sa mnohí študenti po dokončení svojej práce obávajú. Čo vlastne CRZP je? Ako funguje? Čo je CRZP Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác (CRZP) uchováva online všetky práce napísané študentmi slovenských vysokých škôl a univerzít. Práce sa v systéme ukladajú no dobu 70 rokov od dátumu […]

Pokračovať v čítaní
Tituly udeľované na Slovensku

Tituly udeľované na vysokých školách a univerzitách

Aké tituly sa na slovenských vysokých školách a univerzitách udeľujú po ukončení jednotlivých štádií štúdia? Ako správne osloviť ľudí s jednotlivými titulmi? Tituly 1. stupňa vysokoškolského štúdia Bakalárske štúdium trvá zvyčajne 3 roky (4 roky v prípade štúdia architektúry, dizajnu alebo výtvarných umení). Po odovzdaní  a obhájení bakalárskej práce a úspešnom zvládnutí štátnic, je študentovi udelený titul: Bakalár (Bc.) – píše sa pred menom. Tituly […]

Pokračovať v čítaní
Písanie dizertačnej práce

Ako písať dizertačnú prácu?

Zvolili ste si už tému práce, aj cieľ ku ktorému sa chcete dopracovať po zodpovedaní výskumnej otázky? Ako postupovať pri písaní dizertačnej práce ďalej?Zamerajte sa na výskumnú otázku a skúste odpovedať na tieto body: Čo musím vedieť a zistiť, aby som našiel odpoveď na danú otázku? Čo musím spraviť, aby som získal všetky potrebné informácie? Vaša metodológia sa potom bude odvíjať práve […]

Pokračovať v čítaní
Voľba výskumnej otázky v dizertačnej práci

Voľba výskumnej otázky v dizertačnej práci

Človek by sa mal pred začatím doktorandského štúdia a písaním dizertačnej práce zamyslieť najskôr nad tým, akú zmysluplnú a hodnotnú otázku chce skúmať a zodpovedať. Pokiaľ nemáte zmysluplnú otázku, nemá význam začať výskum. Pri výbere témy dizertácie, je potrebné pripomenúť si v čom sa táto práca líši od ostatných záverečných prác a najmä od diplomovej práce. Kým diplomová práca má ukázať, že ste danú […]

Pokračovať v čítaní