Novinky

Kategória: Atestačné práce

Atestačné práce

štruktúra atestačná práca

Štruktúra atestačnej práce

Atestačná práca má rovnako ako iné záverečné práce danú povinnú štruktúru, pozostávajúcu z nasledovných častí: Úvodná časť atestačnej práce, ktorá sa skladá z: Obalu Titulného listu Čestného vyhlásenia Abstraktu v slovenskom a cudzom jazyku Obsahu práce Hlavná časť atestačnej práce, ktorá má obsahovať: Úvod Jadro Záver Zoznam bibliografických odkazov Prílohy Úvodná časť atestačnej práce Obal atestačnej práce by mal obsahovať nasledovné: názov vysokej […]

Pokračovať v čítaní
Téma 2. atestačnej práce

Výber témy 2. atestačnej práce učiteľov

O druhú atestáciu sa môže uchádzať len pedagogický zamestnanec, ktorý má ukončené minimálne vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa. Taktiež musel úspešne absolvovať prvú atestáciu. Ak tieto podmienky spĺňate, môžete si tému druhej atestačnej práce učiteľov vybrať z nasledovných okruhov. Tematické okruhy pre 2. atestáciu učiteľov Pri písaní druhej atestačnej práce by ste mali dokázať, že viete uplatniť významné inovácie a preukázať svoje skúsenosti […]

Pokračovať v čítaní
Výber témy 1. atestačnej práce

Výber témy 1. atestačnej práce učiteľov

Výber témy atestačnej práce môže byť pre niekoho náročný proces. Nad témou atestačnej práce sa teda začnite zamýšľať s dostatočným časovým predstihom, aby ste mali čas poriadne sa venovať každej jej časti a aby ste sa vyhli stresu. Z akých okruhov si tému môžete vybrať? A ako postupovať pri výbere témy atestačnej práce? Tematické okruhy pre 1. atestáciu učiteľov Pri prvej atestácií by zamestnanec […]

Pokračovať v čítaní
Systém CRZP

CRZP – Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác

Či už píšete diplomovú, bakalársku alebo inú záverečnú prácu, systému CRZP sa určite nevyhnete. Práve tohto systému sa mnohí študenti po dokončení svojej práce obávajú. Čo vlastne CRZP je? Ako funguje? Čo je CRZP Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác (CRZP) uchováva online všetky práce napísané študentmi slovenských vysokých škôl a univerzít. Práce sa v systéme ukladajú no dobu 70 rokov od dátumu […]

Pokračovať v čítaní