Bakalárska práca s praktickou časťou vs. teoretická bakalárka

Študenti si zvyčajne na slovenských vysokých školách a univerzitách môžu vybrať, či chcú písať čisto teoretickú bakalársku prácu alebo do nej chcú zahrnúť aj vlastný výskum a teda praktickú časť. Kedy sa vám oplatí písať bakalárku bez výskumu a kedy ho do práce radšej zahrnúť?

Teoretická časť bakalárskej práce

V teoretickej časti bakalárskej práce by ste mali zadefinovať základné pojmy, popísať prístup jednotlivých autorov, prípadne ich prístupy a výsledky môžete porovnávať. Vždy píšte najskôr všeobecné fakty a postupne sa posúvajte k špecifickým problémom. Snažte sa zhromaždiť čo najviac zdrojov pre vašu prácu a zahrnúť do nej slovenských aj zahraničných autorov. V teoretickej časti práce nezabúdajte na citácie a parafrázy.

Praktická časť bakalárskej práce

Praktická časť bakalárskej práce by mala byť opisom toho ako ste sa dopracovali k stanovenému cieľu s pomocou metód a nástrojov popísaných v teoretickej časti. Jej najdôležitejšou časťou je váš prínos k danej problematike. Premyslite si preto vopred akú formu výskumu si zvolíte. Najčastejšie používanou výskumnou metódou študentov v bakalárskej práci je dotazník.

Ak sa rozhodnete písať bakalárku s vlastným výskumom, tak by pomer teoretickej a praktickej časti práce by mal byť približne 1:1, a teda by ste mali mať približne rovnaký počet strán v teoretickej časti ako v praktickej.

Kedy písať teoretickú bakalárku a kedy zahrnúť aj praktickú časť

Kedy písať čisto teoretickú bakalársku prácu:

  • Ak je téma veľmi obsiahla. Ak ste si zvolili tému, ktorá sa nedá zhrnúť len do pár strán, radšej si zvoľte čisto teoretickú bakalárku prácu. Ináč by sa mohlo stať, že danú tému dostatočne nepopíšete v teoretickej časti a váš oponent alebo komisia by sa mohli domnievať, že ste tému poriadne nepochopili. Preto obšírne témy spracujte radšej teoreticky ale poriadne. Čas ktorý ušetríte na vlastnom výskume radšej venujte zahrnutiu čo najväčšieho počtu východiskových zdrojov k bakalárskej práci a ich porovnaniu.
  • Ak plánujete v zvolenej téme pokračovať aj v diplomovej práci. Ak chcete ďalej pokračovať v štúdiu a vybrali ste si tému, ktorej by ste sa chceli neskôr venovať aj v diplomovke, spravte bakalársku prácu čisto teoretickú. Diplomová práca je náročnejšia rozsahovo aj kvalitatívne a určite vám neskôr padne vhod, keď budete mať pre ňu kvalitný základ a množstvo naštudovanej literatúry. Pri diplomových prácach je praktická časť povinná, a teda určite budete mať priestor venovať sa vlastnému výskumu.

Ak sa rozhodnete písať bakalársku prácu bez výskumnej časti, viac o nej môžete prečítať tu.

Kedy radšej zvoliť bakalársku s vlastným výskumom:

  • Ak neviete zohnať dostatočné množstvo teoretických zdrojov pre bakalársku prácu. Ak ste si vybrali tému, ktorá nie je veľmi obšírna, prípadne sa ňou zatiaľ nezaoberalo veľa autorov, odporúčame sa v bakalárskej práci zaoberať aj vlastným výskumom. Pri každej záverečnej práci je nesmierne dôležitý váš prínos k danej téme. A teda ak máte len zopár zdrojov, bude sa vám samotná teoretická časť skladať ťažko. Taktiež by ste mohli mať veľmi vysokú zhodu v systéme CRZP.

Ak sa vás netýka ani jeden z týchto bodov, tak je na vás, či sa vám chce viac venovať teórií alebo naopak či chcete zahrnúť aj praktickú časť.

Podklady pre bakalársku prácu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *