Bakalárska práca bez výskumu

Väčšina vysokých škôl na Slovensku povoľuje študentom napísať bakalársku prácu bez výskumnej časti. Ako však takúto bakalársku prácu spracovať, aby ste boli spokojní vy, školiteľ aj oponent?

Teoretická časť bakalárskej práce

V prvom rade sa vždy snažte získať všeobecný prehľad o téme, ktorú idete v bakalárskej práci spracovať. Pokúste sa zohnať čo najviac relevantných bibliografických zdrojov a preštudujte aj dôveryhodné internetové zdroje. Snažte sa zamerať aj na cudzojazyčnú literatúru. Už pri výbere témy sa snažte myslieť na to, aby téma nebola príliš rozsiahla, nakoľko bakalárska práca má obmedzený rozsah. Avšak vyhnite sa aj opačnému extrému, lebo ak zistíte, že k vašej téme bola napísaná jedna knižka obsahujúca pár strán, nebudete schopní spracovať teoretickú bakalárku.

Keď máte o zvolenej téme prehľad, mali by ste sa zamyslieť nad cieľom, ktorý chcete dosiahnuť. Taktiež si premyslite metodiku práce (spôsob akým prácu chcete spracovať).

Obsah teoretickej časti bakalárskej práce

Teoretická časť by sa vždy mala skladať z úvodu, jadra a záveru, pričom jadro by malo byť členené približne na tri kapitoly a podľa jednotlivých okruhov môže mať aj podkapitoly.

Snažte sa písať najskôr všeobecné fakty a postupne sa prepracovať k špecifickým problémom. V práci by ste mali definovať základné pojmy, popísať prístup jednotlivých odborníkov k danej problematike, prípadne popísať ich výskumy a výsledky. Vždy sa zamyslite, či je zachovaná logická následnosť jednotlivých faktov.

Zhoda v teoretickej bakalárskej práci

Každého študenta desí systém CRZP a zhoda v bakalárskej práci. Ako sa jej vyhnúť keď viac-menej celá práca je založená na citáciách a informáciách z iných kníh? Jednotlivé kapitoly sa vždy snažte zhrnúť vlastnými slovami, čím sa vyhnete zhode. Texty samozrejme nezabudnite označiť ako parafrázy, lebo ak píšete bakalárku bez vlastného výskumu, každému je jasné koľko toho asi tak bude z vašej hlavy.

Pridaná hodnota bakalárskej práce

Základom úspechu každej záverečnej práce je pridaná hodnota. Pri bakalárskej práci s výskumom je samozrejme pridanou hodnotou práve vyhodnotenie študentovho výskumu. Ako však môžete mať pridanú hodnotu v čisto teoretickej bakalárskej práci? Napríklad vďaka sumarizovaniu. Naštudujte si čo najviac kníh k danej téme a pokúste sa nájsť čo kde chýba. Porovnajte prístupy jednotlivých odborníkov a spíšte prípadné odlišnosti ich názorov alebo výskumov. Na záver potom môžete všetky tieto informácie dať dokopy a zosumarizovať. Taktiež môžete napísať svoj názor na jednotlivé metódy alebo výskumy.

Podklady pre bakalársku prácu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *