Novinky

Autor Zuzka Páničková

Rozdiely medzi MBA a univerzitou

Rozdiely medzi MBA a univerzitou

Pri výbere školy je dôležité vedieť čo od školy očakávať a čo je našim cieľom po škole.  Systém univerzít je iný ako anglosaský systém MBA. Aké sú teda hlavné rozdiely medzi MBA a univerzitným štúdiom? Zameranie uchádzačov Na vysoké školy a univerzity idú zvyčajne študenti priamo po ukončení strednej školy a prax z pracovnej oblasti nie je vyžadovaná. Pri MBA štúdiu je zvyčajne podmienkou niekoľkoročná […]

Pokračovať v čítaní
MBA štúdium

MBA štúdium

MBA (Master of Business Administration) je štúdium zamerané na rozvoj manažérskych schopností, prehĺbenie vedomostí a získanie nadhľadu a praktických skúseností v manažérskych odboroch. Je určený tým, ktorí chcú mať náskok pred ostatnými a držať krok s modernými metódami v manažmente. Oproti vysokoškolskému štúdiu je viac zamerané na praktické využitie nadobudnutých informácií. Práve zameranie na prax je obrovskou výhodou MBA štúdia. Typy MBA štúdia Denné MBA […]

Pokračovať v čítaní
viac za menej času

8 tipov ako spraviť viac za menej času

Keďže deň má len 24 hodín z ktorých 8 zvyčajne prespíme, čas je veľmi dôležitý pre každého.  Čo teda robiť aby sme deň využili čo najefektívnejšie? 1. Robte si TO DO listy Žiadny človek si nevie zapamätať všetko. Pokusy o zapamätanie si a potom spomenutie si na všetko vás tiež oberajú o čas. Zapíšte si preto všetko čo chcete stihnúť do TO DO listov. […]

Pokračovať v čítaní
dotazník diplomová práca

Ako vyhodnotiť dotazník pri diplomovej práci?

Dotazníky sú často využívanou metódou výskumu v diplomových prácach. Čo by mal obsahovať a na čo si dať pozor sme už riešili v minulom článku, teraz sa zameriame na jeho vyhodnotenie. Pred tým ako sa pustíte do samotnej analýzy a vyhodnocovania dotazníkov, zamyslite sa čo chcete sledovať, aby ste vedeli na ktoré informácie sa zamerať. Pokúste sa vašich respondentov segmentovať (podľa veku, pohlavia, vzdelania […]

Pokračovať v čítaní
zoznam použitej literatúry rigorózna práca

Zoznam použitej literatúry v rigoróznej práci

Jednou z častí rigoróznej práce je aj zoznam použitej literatúry – je to zoznam bibliografických zdrojov, z ktorých ste čerpali citácie a poznatky pri teoretickej časti. V práci je dôležité označiť všetky myšlienky, ktoré pochádzajú od niekoho iného a jednoznačne označiť ich autora.  Každý autor musí byť uvedený v zozname použitej literatúry. Dôležité je čerpať najmä od významných slovenských alebo zahraničných autorov, ktorí sa dlhodobo zaoberajú […]

Pokračovať v čítaní
Jadro rigorózna práca

Jadro rigoróznej práce

Jadro rigoróznej práce je hlavná, najdlhšia a najdôležitejšia časť textu. Pri hodnotení sa jej prikladá najväčší význam. Rovnako ako iné časti práce má stanovenú štruktúru a časti, ktoré by malo obsahovať. Čo má obsahovať jadro rigoróznej práce? Teoretickú časť s popisom súčasného stavu vybranej problematiky doma a v zahraničí. Táto časť by mala tvoriť približne 30% vašej práce. Pokúste sa využiť čo najväčšie […]

Pokračovať v čítaní
úvod bakalárska práca

Úvod bakalárskej práce

Úvod bakalárskej práce nasleduje hneď po obsahu. Vždy sa  nim začína teoretická časť práce. V úvode je potrebné popísať prečo ste si danú tému zvolili a v skratke zhrnúť o čom budú jednotlivé kapitoly. Vysvetlite tiež čo je hlavným cieľom práce a aké čiastkové ciele sú potrebné na jeho dosiahnutie. Ak má práca aj praktickú časť, zhrňte v úvode čím sa bude zaoberať. Začína sa písať […]

Pokračovať v čítaní
zhoda diplomová práca

Zhoda v diplomovej práci

Každého študenta čaká po dopísaní diplomovej práce kontrola jej originality. Ako táto kontrola funguje a čo robiť v prípade zhody? Kontrola originality diplomovej práce Od roku 2011 funguje Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác (CRZP), v ktorom sú archivované všetky záverečné práce. Po odovzdaní vašej práce ju škola pošle do CRZP, kde je preskúma systém ANTIPLAG  – systém na odhalenie plagiátorstva. Na základe vlastného […]

Pokračovať v čítaní