Anotácia diplomovej práce

Anotácia je krátkou charakteristikou toho, čomu ste sa v diplomovej práci venovali a k akým výsledkom a poznaniam ste sa dopracovali. Rovnako ako abstrakt by mala byť v dvoch jazykoch – v slovenskom jazyku a cudzom jazyku. Píše sa za zadaním práce.

Čo má obsahovať anotácia?

Každá anotácia má obsahovať nasledujúce základné informácie:

  • Názov vysokej školy/univerzity
  • Názov fakulty
  • Študijný odbor
  • Meno autora práce
  • Názov diplomovej práce
  • Meno školiteľa
  • Mesiac a rok odovzdania práce

Potom nasleduje stručné zhrnutie diplomovej práce a popis záverov ku ktorým ste dospeli.

Čo sa týka rozsahu, je v anotácií taktiež podobnosť s abstraktom, avšak je potrebné overiť si ho na svojej fakulte. Jednotlivé školy ho totiž v diplomovej práci požadujú v rozsahu 4-5 riadkov až po  1 normostranu.

Na čo sa zamerať v anotácií diplomovej práce?

Anotáciu si mnoho školiteľov a oponentov číta ako prvú popri abstrakte, úvode a závere. Snažte sa v nej preto poukázať na to najzaujímavejšie, čo sa vo vašej práci nachádza. Prišli ste na zaujímavé riešenie problému? Spomeňte ho v anotácií. Líši sa vaša diplomová práca výrazne od iných alebo má vaše riešenie problému využiteľnosť v praxi? Zahrňte to určite do anotácie.

Rozdiel medzi abstraktom a anotáciou

Mnohí študenti nevedia aký je rozdiel medzi abstraktom a anotáciou. Ako to teda je? Abstrakt popisuje jednotlivé kapitoly práce, ciele práce, použitú metodológiu a spôsob akým ste problém riešili. Anotácia nič z týchto informácií neobsahuje a zameriava sa len na najdôležitejšie zistenia a informácie diplomovej práce. Anotácia môže tiež obsahovať krátke zhodnotenie práce alebo špeciálny pohľad autora na prácu. Na rozdiel od abstraktu je napísaná subjektívnejším pohľadom autora na svoju prácu.

Podklady pre diplomovú prácu
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *