Anotácia bakalárskej práce

Anotácia je stručným zhrnutím toho, čomu ste sa bakalárskej práci venovali a k akým výsledkom ste sa dopracovali. Píše sa väčšinou za zadaním práce. Podobne ako abstrakt by mala byť v dvoch jazykoch – v slovenskom jazyku a cudzom jazyku.

Čo má obsahovať anotácia?

V každej anotácií by mali byť uvedené nasledovné informácie:

  • Názov vysokej školy/univerzity
  • Názov fakulty
  • Študijný odbor
  • Meno autora práce
  • Názov bakalárskej práce
  • Meno školiteľa
  • Mesiac a rok odovzdania práce

Za týmito informáciami nasleduje text, ktorý zhŕňa stručný popis a výsledky bakalárskej práce. Rozsahovo sa anotácia taktiež podobá na abstrakt, no rozsah si vždy overte na svojej fakulte, nakoľko sa líši od 3-4 riadkov až po 1 stranu.

Na čo sa zamerať v anotácií bakalárskej práce?

Je nesmierne dôležité premyslieť si čo bude v anotácií napísané, nakoľko väčšina konzultantov a oponentov si ju číta ako prvú spolu s abstraktom, úvodom a záverom. Vďaka anotácií môžete teda ich pozornosť upútať na časť práce, na ktorú ste najviac hrdí. Poukážte na výskum, riešenie, čím sa odlišuje vaša bakalárska práca od iných alebo zvýraznite jej dôležitosť pre použitie v praxi.

Rozdiel medzi anotáciou a abstraktom

Mnohí študenti si mýlia anotáciu a abstrakt a nevedia aký je medzi nimi rozdiel. Základný rozdiel je, že abstrakt by mal obsahovať aj popis jednotlivých kapitol práce, ciele práce, použitú metodológiu a spôsob riešenia problému bakalárskej práce. V anotácií by nič z týchto informácií nemalo byť a je to teda naozaj len zhrnutie najdôležitejších faktov a zistení, bez podrobností o procese riešenia problému. Anotácia môže byť napísaná subjektívnejším pohľadom autora na svoju prácu a môže tiež obsahovať kritické zhodnotenie.

Podklady pre bakalársku prácu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *