Aký prínos má vaša diplomová práca?

Mnohí študenti sa desia otázky „Aký prínos má vaša diplomová práca?“. Faktom však je, že takúto otázku veľmi pravdepodobne naozaj dostanete, či už od školiteľa, oponenta alebo štátnicovej komisie. Radšej sa na ňu teda vopred dobre pripravte a nad prínosom sa zamyslite už počas písania diplomovej práce.

Diplomová práca nie je len súhrn textov

Veľkú chybu robia študenti, ktorí si myslia, že v diplomovej práci im postačí spísať poznatky od iných autorov. Diplomovka nie je učebnica, ktorá bude slúžiť študentom pochopiť danú tému. Nie nestačí ak ukážete, že téme rozumiete a viete dať dokopy zaujímavé texty od iných autorov prepísané vašimi slovami.  Pri diplomovej práci je naozaj dôležité preukázať vlastný prínos k danej problematike.

Prínos diplomovej práce

Diplomová práca by mala mať prínos pre spoločnosť ale aj pre vás. Diplomovku píšete aj preto, aby ste odborne či profesijne rástli. Mala by to pre vás byť príležitosť ako si spraviť vlastný výskum alebo ako spolupracovať s nejakou firmou. Určite vám preto pomôže ak si dobre zvolíte samotnú tému diplomovej práce a ak budete písať o niečom čo vás zaujíma.

Konkrétna podoba vášho prínosu môže byť rôzna. Môžete priniesť nový pohľad na problematiku, môžete prísť s novými zisteniami, smiete porovnávať či sumarizovať názory a výsledky iných autorov, či prísť s vlastnými závermi založenými na vašich výskumoch. Jasne by ste mali sformulovať kde by vaša práca našla najlepšie uplatnenie – v akom odbore, u akých používateľov, v akej situácií?

Výskum v diplomovej práci

Pokiaľ si zvolíte niektorú z metód kvalitatívneho alebo kvantitatívneho výskumu, nemali by ste mať problém zhrnúť prínos vašej práce. Dáta získané z výskumu spracujte do zaujímavej formy (odporúčame textovú aj grafickú) a vyvodíte z nich vlastné závery.

Prínos diplomovej práce v praxi

Komisia pri obhajobe určite ocení aj prínos práce využiteľný v praxi. Pri písaní práce môžete spolupracovať s formou ktorú oslovíte a v diplomovej práci môžete riešiť konkrétne problémy či procesy týkajúce sa danej spoločnosti. Študujete marketing? Oslovte agentúru a pokúste sa navrhnúť marketingové riešenia pre vybraného klienta agentúry. Študujete personálny management? Nájdite si človeka pracujúceho na personálnom oddelení firmy, ktorej by ste chceli pomôcť s jej agendou. Takáto spolupráca sa vám môže vyplatiť a možno si vďaka nej aj nájdete novú prácu.

Podklady pre diplomovú prácu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *