Ako vytvoriť dotazník bakalárskej práce

Ak chcete z dotazníka dostať aj dobrý výstup a zaujímavé odpovede, musíte ho v prvom rade kvalitne pripraviť. Prečítajte si preto nasledujúce tipy z ktorých by ste mali vychádzať  pri vytváraní dotazníka k bakalárskej práci .

Cieľ dotazníka bakalárskej práce

V prvom rade sa zamyslite, čo chcete dotazníkom docieliť a k akým dátam sa chcete dopracovať. Ako chcete získané odpovede použiť? Spravíte si takto osnovu, aby vám podstatné otázky nechýbali a naopak vyhnete sa zbytočným otázkam, ktoré by vám zabrali čas navyše pri vyhodnotení dotazníka.

Tvorba otázok do dotazníka

Pri vymýšľaní otázok do dotazníka by ste sa mali držať nasledovných pravidiel:

  • Najskôr si vytvorte zoznam všetkých otázok, ktoré vám napadnú a neobmedzujte sa ich počtom. Neskôr si otázky roztriedite a zoradíte podľa logickej následnosti. Okrem logickej následnosti je dôležité otázky radiť od všeobecných po konkrétnejšie. Rozdeľte tiež otázky na také ktoré sú všeobecne pre všetkých a na tie, ktoré sú len pre časť respondentov (ak napr. robíte dotazník o telefónoch a pýtate sa na konkrétnu značku môžete vytvoriť set otázok len pre majiteľov tejto značky a ostaným respondentom napísať aby pokračovali až od všeobecnej otázky číslo XY…).
  • Používajte jednoduché a konkrétne otázky. Snažte sa vyhýbať slovám, ktorým by respondenti nemuseli rozumieť. Vety píšte krátke a použite radšej dve vety ako veľmi dlhé súvetie. Dávajte pozor na špecifikácie napr. času („ako často využívate…“) kde pre rôznych ľudí môže jeden výraz znamenať niečo iné ako pre iného (výrazy ako často, pravidelne, nepravidelne atď. vymeňte radšej za aspoň raz za týždeň, aspoň raz za mesiac, raz za rok atď.).
  • Nepoužívajte dve otázky naraz. Ak položíte dvojitú otázku, môže mať respondent problém s odpoveďou, nakoľko na prvú časť otázky by povedzme odpovedal pozitívne a na druhú otázku negatívne.
  • Rozhodnite sa aký typ otázok chcete v dotazníku využiť. Môžete si vybrať medzi otvorenými a zatvorenými otázkami.
    •  Otvorené otázky sú také, kde musí respondent sám napísať svoj názor / odpoveď. Pri otvorených otázkach musí stráviť viac času respondent pri vypĺňaní aj vy pri vyhodnocovaní dotazníka.
    •  Pri zatvorených otázkach ponúknete respondentom možnosti, z ktorých si môžu vybrať odpoveď. Môžete si vybrať od úplne najjednoduchších možností „áno / nie“ cez škálu „absolútne spokojný / skôr spokojný / skôr nespokojný / úplne nespokojný atď. Taktiež môžete ľudí nechať zoradiť jednotlivé možnosti na číselnej škále a mnoho ďalšieho.  Ak si nie ste istý či ste zahrnuli všetky možné odpovede, zahrňte medzi možnosti pre istotu aj „iné“.

Odporúča sa využiť mix viacerých druhov otázok. Ak zvolíte len áno / nie, môže vám vyjsť príliš extrémny názor ľudí napr. extrémna nespokojnosť pričom všeobecne ľuďom môže vadiť len nejaká maličkosť. Oplatí sa teda ponúknuť viac možností ako odpovedať. Úplne sa neodporúča vytvárať celý dotazník z otvorených otázok, nakoľko to je časovo náročné na vyplnenie a môže to mnohých respondentov odradiť od vypĺňania. Otvorené otázky teda využite len keď potrebujete podrobnejšie / konkrétnejšie názory od respondentov.

  • Dajte pozor aby otázky neboli z vašej strany písané tak, že ovplyvníte respondentovu odpoveď svojim názorom.
  • Nakoniec si skontrolujte všetky otázky a posúďte či tam nemáte zbytočne sa opakujúce / veľmi podobné otázky.

Štruktúra dotazníka bakalárskej práce

Dotazník by rovnako ako iné časti bakalárskej práce mal mať svoju štruktúru. V úvodnej časti dotazníka by ste sa mali predstaviť a popísať dôvody prečo dotazník vytvárate a načo dáta z dotazníka využijete. Nezabudnite tiež spomenúť či je dotazník anonymný alebo nie. Môžete sem tiež spísať inštrukcie na vyplnenie dotazníka – napr. či je potrebné vybrať len jednu možnosť alebo viaceré, či správnu odpoveď podčiarknuť, zakrúžkovať atď. Taktiež stopnite koľko asi vyplnenie dotazníka trvá a do úvodu napíšte približný čas jeho vyplnenia, aby  respondenti vedeli čo čakať. Ideálne by malo vyplnenie trvať maximálne 10 minút nakoľko pri dlhších dotazníkoch značne klesne množstvo ľudí ochotných ho vypĺňať. Jadrom dotazníka sú samotné otázky. V závere sa potom odporúča poďakovať respondentom za to, že si našli čas na vyplnenie dotazníka. Môžete im tu tiež dať priestor na vyjadrenie vlastného názoru (či už k dotazníku alebo k niektorým otázkam ak ste nevyužili otvorené otázky).

Test dotazníka

Keď máte dotazník k bakalárskej práci pripravený, rozpošlite ho najskôr vždy zopár kamarátom, spolužiakom alebo rodine. Vaši blízki, ktorí sa ale nepodieľali na tvorbe dotazníka vám budú vedieť poradiť, či sú otázky pochopiteľné a či sú písané v logickej následnosti. Taktiež uvidíte ich odpovede a ak na ich základe zistíte, že vám nejaký typ odpovedí chýba, môžete dotazník stále upraviť. Ak vytvárate dotazník online, poproste ich aby tiež vyskúšali dotazník na rôznych zariadeniach (PC, notebook, mobil), aby ste zistili či napr. vidia správne zaškrátávcie polia na rôznych veľkostiach obrazovky a či sa dá na všetko v poriadku odpovedať.

Podklady pre bakalársku prácu
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *