Ako vyhodnotiť dotazník bakalárskej práce?

Bakalárska práca bez výskumu vás neláka a rozhodli ste sa do nej radšej zakomponovať dotazník? O tom ako dotazník bakalárskej práce zostaviť, čo by mal obsahovať a ako vybrať respondentov sme už písali tu. Čo však so všetkými zozbieranými dátami robiť? Ako dáta spracovať a celý dotazník vyhodnotiť?

Kroky spracovania dotazníku bakalárskej práce

  1. Definujte si čo chcete z dotazníku zistiť. Nad týmto by ste sa síce mali zamyslieť už tvorbe dotazníku, avšak po zozbieraní dát sa nad touto otázkou zamyslite opäť. Potrebujete komplexné dáta alebo je potrebné ich podeliť do nejakých kategórií? Potrebujete len čísla alebo budete vyhodnocovať aj súvislosti medzi odpoveďami? Chcete jednotlivé odpovede zrátavať alebo ich vyjadrovať percentuálne?
  2. Zjednoťte dáta do elektronickej podoby. Väčšina ľudí v dnešnej dobe síce vytvára aj rozposiela dotazníky v elektronickej forme, avšak ak máte aj vytlačené dotazníky, prepíšte ich do elektronickej formy. Podľa zadefinovaných cieľov sa rozhodnite, či je potrebné prepísať kompletne všetky dáta, alebo len ich časť. Všetko čo chcete zahrnúť do výsledkov je lepšie mať v elektronickej forme. Ak ste dáta zbierali vo viacerých systémoch, tiež ich zjednoťte.
  3. Dotazníky skontrolujte a pretrieďte. Pokúste sa dotazníky zbežne skontrolovať a odstrániť, také kde respondenti nedodržali pokyny vyplnenia. Napr. ak nezodpovedali dôležité otázky alebo vyznačili viac odpovedí ako bolo potrebné.
  4. Analýza dát. Základnú analýzu dát vedia vykonať aj mnohé z programov na vytvorenie elektronických dotazníkov. Na štatistické dáta odporúčame využiť aj excel. Najviac času si nechajte na vyhodnotenie otvorených otázok. Pri nich si budete sami musieť zosumarizovať odpovede a hľadať logické súvislosti medzi jednotlivými odpoveďami.
  5. Overte správnosť výsledkov. Najmä ak dotazník súvisí s konkrétnou firmou, pokúste sa skonzultovať výsledky s niekým z manažmentu. Skúste to spraviť už po spracovaní menšej časti dotazníkov, aby ste sa vyhli neskoršiemu prerábaniu všetkých výsledkov.
  6. Zhrnutie dát a vypracovanie reportu. Z vyhodnotených dát vypracujte report a zhrňte najdôležitejšie zistenia. Dáta spracujte do tabuliek a grafov. Nezabudnite však najmä poukázať na pridanú hodnotu, ktorú váš výskum priniesol.Podklady pre bakalársku prácu
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *