Ako spracovať podklady z kníh do bakalárskej práce

Počas prípravnej fázy písania vašej bakalárskej práce sa vám dostane do rúk množstvo informačných zdrojov, ktoré s vašou prácou úzko súvisia. Môžu to byť rôzne články z odborných časopisov, internetové zdroje či knihy.

Práca s informačnými zdrojmi a ich správne použitie je základným predpokladom kvality záverečných prác. Ako však množstvo takýchto zdrojov spracovať?

Spravte si informačný prieskum

Sformulujte si hlavnú tému, podtémy a problémy súvisiace s témou do pojmov a termínov, mien, kľúčových názvov a faktov. Pomocou nich vyhľadajte dokumenty súvisiace s témou vašej práce – či už v knižniciach, elektronických katalógoch, webových stránkach či na základe konzultácií s odborníkmi. Pri rešeršovaní siahnite aj po kvalitných monografiách alebo prehľadových článkoch s podobnou témou a prezrite si tiež bibliografické údaje, ktoré sú v nich uvedené. Tie vám môžu poslúžiť ako ďalšia inšpirácia na kvalitné zdroje.

Naštudujte si dokumenty

Dokumenty, ktoré ste získali v informačnom prieskume, si podrobne naštudujte – oboznámte sa s ich obsahom a vyberte si relevantné zdroje na ďalšie spracovanie. Rátajte s tým, že nie v každom zdroji nájdete vhodné informácie. Počas spracovania jednotlivých materiálov si vyberajte také zdroje, ktoré majú čo najbližší vzťah k vami zvolenej téme. Zo zdrojov, ktoré skutočne v bakalárskej prácu využijete, si vypíšte poznámky.

Použite dokumenty pri písaní práce

Materiály, ktoré máte k dispozícii, si rozvrhnite do obsahovo súvisiacich celkov. Naplňte jednotlivé časti osnovy získaným materiálom. Získané materiály sa môžu interpretovať a parafrázovať. Pri písaní samotnej práce postupne spresňujte vzťahy a formulácie, nezabudnite ani na ilustrácie, tabuľky či prílohy. Dostupné zdroje skombinujte s výsledkami vlastného prieskumu.

Nezabudnite na etiku citovania

Pri práci s literatúrou nezabúdajte na pravidlá citovania, aby v práci nedošlo k prisvojovaniu si cudzích myšlienok. Citácie označujte priamo pri písaní práce, neskôr môžete mať problém s ich dodatočným hľadaním. Pri písaní si tiež zároveň značte zoznam bibliografických údajov (zoznam použitej literatúry).

Podklady pre bakalársku prácu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *