Ako prebieha obhajoba diplomovej práce?

Posledným predpokladom na úspešné ukončenie vysokoškolského štúdia je obhajoba diplomovej práce. Ako vlastne obhajoba prebieha?

Kto sa zúčastňuje obhajoby diplomovej práce?

Svoju diplomovú prácu budete obhajovať pred (zvyčajne 4-člennou) komisiou, skladajúcou sa z viacerých profesorov. Môže sa vám stať, že nikto z nich nebude mať blízko k téme vašej diplomovej práce ale naopak môžu byť aj všetci z podobného odboru.

Školiteľ a oponent diplomovej práce môžu ale nemusia byť pri obhajobe prítomní. Ak ste mali so svojim školiteľom dobrý vzťah, môžete sa ho pokojne spýtať či by sa na vašej obhajobe zúčastnil. Samozrejme záleží od jeho ochoty a aj od toho či nebude práve v inej komisii, či príde alebo nie.

Obhajoba diplomovej práce je verejná a môže sa jej teda zúčastniť ktokoľvek. Je však málo pravdepodobné, že tam bude niekto okrem vašej komisie, prípadne pár spolužiakov.

Priebeh obhajoby diplomovej práce

Na začiatku by vás mal predstaviť predseda komisie a následne vás vyzve k odprezentovaniu diplomovej práce. Vaša prezentácia by mala trvať približne 15 minút. Pokúste sa ju naozaj mať pripravenú na takúto dobu, aby sa vám nestalo, že budete dlho rozprávať o základných pojmoch a nedostanete sa k dôležitejším častiam práce, alebo naopak, aby ste po 5 minútach neskončili, že už nemáte o čom hovoriť.

Po vašej prezentácií sú predstavené posudky školiteľa a oponenta. V tejto chvíli vám položia aj doplnkové otázky od oboch hodnotiteľov vašej diplomovej práce. Vy zodpoviete otázky a môžete sa vyjadriť k celkovému posudku. Ak boli posudky pozitívne postačí ak za ne poďakujete. Ak posudky odhalili nejaké nedostatky práce pokúste sa k nim vyjadriť. S komisiou sa nikdy nehádajte, ak chcete ich názor vyvrátiť, snažte sa vždy v pokoji prezentovať najmä fakty. Následne vám z komisie môžu položiť ešte ďalšie otázky k práci.

Keď otázky zodpoviete, v podstate sa končí vaša úloha na obhajobe a prichádza čas pre hodnotenie komisie. Tá berie do úvahy hodnotenie od školiteľa a oponenta a rovnako aj vašu prezentáciu a schopnosť zodpovedať kladené otázky.

O tom ako sa obhajobu čo najlepšie pripraviť si môžete prečítať tu.

Ústny prejav a reč tela počas obhajoby

Ako sa počas obhajoby správať, aby ste komisiu presvedčili o vašej profesionalite? Tu je pár tipov na čo si počas obhajoby dávať pozor:

  • Pri obhajobe diplomovej práce vám odporúčame stáť, vyzerá to profesionálnejšie ako keď prezentujete posediačky.
  • Hovorte celý čas smerom ku komisii, snažte sa im pozerať do očí. Pozerajte sa striedavo do všetkých častí vášho publika. Pokúste sa nepozerať do zeme, lebo to prezrádza vašu neistotu.
  • Hovorte nahlas, zreteľne a priemernou rýchlosťou. Radšej hovorte pomaly ako rýchlo. Pri veľkej rýchlosti vám nemusí komisia rozumieť a vy máte oveľa väčšiu šancu, že sa zaseknete. Pri pomalšom rozprávaní si aspoň premyslíte, čo idete povedať.
  • Využívajte odborné výrazy, pokúste sa vyhnúť hovorovej reči.
  • Nečakajte, kým si komisia prečíta text vašej prezentácie. Naučte sa o každej snímke rozprávať vlastnými slovami, tak aby ste ani vy nečítali doslovne texty v prezentácií. Ak máte v prezentácií grafy a obrázky, tiež ich vysvetlite. Viac o tom, ako má prezentácia k obhajobe diplomovej práce vyzerať a čo by mala obsahovať si prečítajte v tomto článku.
  • Ak niektorej otázke nerozumiete, pokojne sa spýtajte na vysvetlenie.
  • Ak sa vám stane, že na otázku neviete odpovedať, pokúste sa navrhnúť aspoň čiastkové riešenie. Komisia ocení vašu snahu problém riešiť viac, ako keby ste mlčali alebo rovno povedali, že neviete.
  • Odpovedať nemusíte zdĺhavo, niekedy komisii postačí aj odpoveď áno/nie aby ste ich presvedčili, že viete o čom hovoríte. Ak je zdôvodnenie potrebné, snažte sa ísť priamo k veci a nehovorte zbytočné niekoľko minútové omáčky.
Podklady pre diplomovú prácu
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *