Ako písať dizertačnú prácu?

Zvolili ste si už tému práce, aj cieľ ku ktorému sa chcete dopracovať po zodpovedaní výskumnej otázky? Ako postupovať pri písaní dizertačnej práce ďalej?
Zamerajte sa na výskumnú otázku a skúste odpovedať na tieto body:

  • Čo musím vedieť a zistiť, aby som našiel odpoveď na danú otázku?
  • Čo musím spraviť, aby som získal všetky potrebné informácie?

Vaša metodológia sa potom bude odvíjať práve od týchto bodov a vyplynie ako vedľajší produkt výskumnej otázky.

Ako ďalší krok je potrebné stanoviť si koncept celej práce, akýsi pracovný plán, a spísať si osnovu. Kým osnova by mala obsahovať opis jednotlivých častí vašej dizertácie, pracovný plán predstavuje širšiu rozvrhnutie toho, čo je potrebné urobiť, aby ste prácu zdarne dokončili.

Časový rozvrh dizertačnej práce

Čo sa týka časového rozvrhnutia, najvhodnejšie je urobiť si jednoduchú časovú os, na ktorej si vyznačíte deadliny pre vlastnú potrebu (prípadne deadliny, ktoré vám určí školiteľ či inštitúcia). Podľa toho si potom stanovíte časový harmonogram pre celú prácu.

Ako si čas dobre rozdeliť? Počítajme s tým, že na napísanie a odovzdanie dizertácie máte presne 36 mesiacov. Ak to vezmeme od konca, posledný mesiac si musíte nechať na formálne úpravy, tlač, väzbu a podobne. Zhruba dva mesiace bude trvať vášmu školiteľovi, kým si prácu prečíta, a vám potom minimálne mesiac, aby ste zapracovali jeho poznámky. Zostáva vám teda 32 mesiacov. Z nich posledných šesť musíte venovať editácii toho, čo ste napísali. Na samotnú prácu teda vychádza 26 mesiacov. Mesiac budete písať úvod a záver. Ak bude mať práca päť kapitol, potom na každú z nich máte päť mesiacov. Nakreslite si teda časovú os, označte dáta, kedy majú byť jednotlivé časti hotové, a snažte sa toho držať.

Koľko času týždenne venovať dizertáciu? Tridsať. Šesť hodín denne, päť dní v týždni. Ale musí to byť čistý čas venovaný čítaniu, premýšľaniu a písaniu. Žiadne e-maily, žiadne výlety do chladničky, žiadna televízia. Čistá práca. A pracujte cez deň. Pracovať v noci, to je veľmi zlý zlozvyk vysokoškolských študentov. Normálni ľudia totiž pracujú vo dne. Zvyknite si na to.

Proces písania dizertačnej práce

Čo sa týka samotného procesu písania dizertačnej práce, každému vyhovuje niečo iné. Odporúčaný postup je striedať fázy, v ktorých budete čítať a skúmať, s fázou písania, a to niekoľkokrát počas obdobia venovaného danej kapitole. Ale samozrejme niekto sa môže rozhodnúť celý rok len čítať a až potom začať písať, prípadne si to rozčleniť ešte inak. Pravdou je, že vaša schopnosť čítať a vnímať sa bude postupne meniť podľa toho, čo už ste napísali. Ale rozvrhnite si prácu, ako sa vám páči. A snažte sa plniť svoj plán.

Nezabudnite do procesu medzi čítaním (výskumom) a písaním zahrnúť aj čas na premýšľanie. Premýšľanie je najdôležitejšie. A je nebezpečné začať premýšľať až v momente, keď zasadnete k počítaču a otvoríte novú bielu stránku. Pri písaní je totiž myseľ príliš fixovaná na text a jeho štruktúru, a nemôže sa tak dostatočne sústrediť na vaše vlastné argumenty a nápady. Pri písaní sa zameriavajte na to, čo chcete povedať, a nie na to, ako to správne formulovať. Na spresnenie formulácie vám bude slúžiť záverečných šesť mesiacov vyhradených pre editáciu. Pri písaní sa sústreďte na myšlienky, ich presvedčivú formu doladíte až na koniec.

Pracujte predovšetkým tak, aby vám to prinášalo pocit zadosťučinenia. V tom, čo robíte, musíte vidieť progres a musíte z toho mať radosť. Najdôležitejšie zo všetkého totiž je, aby ste boli sami so sebou spokojní.

Podklady pre záverečnú prácu
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *