Ako písať diplomovú prácu?

Písanie diplomovej práce je náročný proces, ktorý vyžaduje nemalé množstvo energie a času. Na čo teda treba myslieť ešte pred začatím práce a na čo nezabudnúť popri písaní?

Výber témy diplomovej práce

Pri výbere témy sa pokúste zamerať na oblasť, ktorá vás zaujíma. Dajte si však pozor či zvolená téma nie je príliš krátka alebo naopak príliš obšírna. Keďže diplomové práce majú predpísaný rozsah, mohlo by sa vám stať, že už nebudete mať o čom písať alebo, že tému nezmestíte do daného rozsahu. Taktiež si spravte prieskum zdrojov k diplomovej práci.

Osnova diplomovej práce

Osnovu diplomovej práce by si mal autor vypracovať hneď po zvolení témy a stanovení cieľov práce. Vďaka osnove si autor navrhne plán podľa ktorého pri písaní práce postupuje. Pri tvorbe osnovy sa sústreďte na problém, ktorý chcete vyriešiť a na cieľ, ktorý plánujete dosiahnuť. Hlavný cieľ si vždy rozdeľte na čiastkové ciele, ktoré budete napĺňať pri písaní práce. Nezabudnite tiež osnovu ukázať svojmu konzultantovi. Pomôže vám to predísť nekonečnému prepisovaniu a škrtaniu zbytočných kapitol vašej diplomovej práce.

Teoretická a praktická časť diplomovej práce

Diplomovú prácu vždy začnite teoretickou časťou, kde napíšete akou témou sa budete zaoberať a vysvetlíte základné pojmy. Rátajte s tým, že v tejto časti práce by ste mali využiť väčšinu vašich bibliografických zdrojov a citácií, nakoľko praktická časť by mala byť zameraná skôr na váš výskum, hypotézy a názory.

Praktická časť je pri diplomovej práci tou dôležitejšou. Na rozdiel od bakalárskej práce, kde často stačí zhrnúť teoretické poznatky k danej tematike, je pri diplomovke dôležitý práve váš výskum a prínos. Dajte si preto na praktickú časť práce vždy dostatočnú časovú rezervu – ak do práce plánujete zahrnúť dotazník, rátajte s tým, že ľudia ktorým ho pošlete ho nikdy nevyplnia hneď. Taktiež budete potrebovať čas na jeho vyhodnotenie. Ak napr. píšete prácu o marketingu, nechajte si čas na vyhodnotenie vašich navrhovaných zmien. Môžete síce v práci spomenúť len hypotézu, čo sa stane ak firma návrh zapracuje, avšak ak váš návrh naozaj zapracujete a firma predá viac produktov alebo sa jej napríklad zvýši návštevnosť stránky, určite vaša práca zaujme viac a môže pre vás byť aj východiskom do novej práce.

Logická následnosť diplomovej práce

Pri písaní práce si dávajte pozor na logickú následnosť – jednotlivé kapitoly práce na seba musia nadväzovať. Prácu píšte v prehľadných odstavcoch a čitateľa postupne oboznamujte s témou každej kapitoly. Vždy myslite na to, že čitateľ nevie informácie, ktoré máte vy v hlave a pozorne si skontrolujte, či práca po prečítaní bude dávať zmysel každému.

Kontrola diplomovej práce

Po dokončení práce si ju nezabudnite celú prečítať. A dajte ju prečítať aj niekomu inému – človek s nezávislým názorom vám určite nájde mnoho gramatických aj obsahových chýb. Taktiež bude vedieť posúdiť, či je vo vašej práci všetko dostatočne vysvetlené a či všetky časti na seba logicky nadväzujú.

Podklady pre diplomovú prácu
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *