Ako písať bakalársku prácu

Pre väčšinu študentov je bakalárka prvou prácou s takýmto veľkým rozsahom. Neviete na čo je potrebné myslieť pred aj počas písania práce? Tu nájdete pár tipov ako písať bakalársku prácu:

Na čo myslieť pred začatím písania bakalárky?

Pred tým ako sa pustíte do samotného písania bakalárskej práce, mali by ste si premyslieť nasledovné:

 • Tému bakalárskej práce. Pri výbere témy máte zvyčajne na výber z 2 možností – buď počkáte aké témy zverejní vaša fakulta a vyberiete si z nich, alebo si vymyslíte vlastnú tému a nájdete si školiteľa, ktorý vám ju schváli a pomôže vám s ňou. V oboch prípadoch sa snažte voliť tému, ktorá vám je aspoň trochu blízka, aby vás písanie aspoň trochu bavilo.
 • Rešerš zdrojov k danej téme. Vždy sa snažte nájsť a preštudovať zdroje, z ktorých môžete vo vašej práci čerpať. Spravíte sa tak predstavu o ich množstve a o rozsahu informácií, ktoré by asi vo vašej práci mali byť. Ak chcete zapôsobiť na svojho školiteľa, prejdite si aj knihy, či články, ktoré sám písal.
 • Rozhodnutie, či písať teoretickú prácu, alebo či chcete zahrnúť aj praktickú časť. V tomto by ste tiež mali mať jasno pred tým ako napíšete prvé vety. Bakalárska práca má obmedzený počet strán a preto by ste od začiatku mali vedieť ako veľmi podrobne budete popisovať teóriu. Viac o tom kedy sa vám oplatí písať teoretickú a kedy aj praktickú bakalárku si môžete prečítať v tomto článku.

Časti bakalárskej práce

Najskôr by ste sa mali oboznámiť so štruktúrou práce a s jej povinnými časťami. Bakalárska práca by mala pozostávať zo vstupnej časti, jadra a príloh.

Vstupná časť sa delí na nasledovné:

 • Obal
 • Titulná strana
 • Čestné vyhlásenie
 • Poďakovanie
 • Abstrakt
 • Anotácia
 • Predhovor
 • Obsah
 • Zoznam tabuliek a grafov

Nie všetky tieto časti sú povinné, avšak odporúčame si vždy preveriť v smernici vašej univerzity, či môžete niečo vynechať.

Jadro by malo obsahovať:

 • Úvod. Uvedenie do tematiky, popis skúmaného problému, stanovenie hlavného a čiastkových cieľov.
 • Hlavný text bakalárskej práce delený na kapitoly a podkapitoly. Táto časť by mala obsahovať všetky hlavné informácie – celú metodiku, rozbor skúmaných problémov, výskum až po výsledky práce.
 • Záver – sumár zistení. Dbajte najmä na váš prínos.

Prílohy bakalárskej práce nie sú povinné, avšak môžu obsahovať veľmi užitočné informácie, ktoré sa nehodia do iných častí práce.

O jednotlivých častiach bakalárskej práce píšeme podrobnejšie v konkrétnych článkoch na našom blogu. V nich sa dozviete aký majú mať jednotlivé časti rozsah a čo by mali obsahovať.

Proces písania bakalárskej práce

 • Vypracovanie osnovy a časového rozvrhu. Osnovu odporúčame vypracovať čím skôr. Budete tak mať plán, podľa ktorého môžete pri písaní postupovať. Osnova nemusí byť záväzná a môžete ju počas písania upravovať podľa svojich potrieb.
 • Hlavne začať písať. Zasekli ste sa hneď pri úvode lebo si zatiaľ veľmi neviete predstaviť ako bude bakalárska práca nakoniec vyzerať? Začnite pokojne s inou kapitolou. Najjednoduchšie je začať tým, o čom máte naštudovaných najviac informácií a postupne prechádzať k náročnejším problémom.
 • Konzultácia a úprava textu. Počas písania práce nezabúdajte na svojho školiteľa. Či už sa dohodnete, že za ním budete chodiť osobne alebo mu budete časti práce posielať emailom, komunikujte s ním pravidelne. Vyhnete sa tak situácií, že sa natrápite s písaním veľkej časti práce a školiteľ vám ju dá celú prerobiť.
 • Pravidelné ukladanie textu a zálohovanie. Bakalárku si ukladajte každý deň aj niekoľko krát počas písania. Vyhnete sa tak strate textu pri neočakávanom zlyhaní PC. Taktiež odporúčame mať prácu uloženú aj niekde inde ako len vo svojom PC. Jednoduchým riešením je napr. Google drive. Google drive môžete navyše využiť aj na zapisovanie myšlienok, ktoré vám k práci napadnú kdekoľvek. Stačí mať aplikáciu aj v mobile a určite už nezabudnete čokoľvek vám napadne v električke, škole či kdekoľvek inde.
 • Pozor na citácie. Vo svojej bakalárke nezabudnite označiť citácie a parafrázy – a teda myšlienky prebrané od iných autorov. Jednak je isté množstvo citácií v bakalárskej práci priam vyžadované a jednak sa tak vyhnete problémom pri vyššej zhode s inou prácou. Citácie si vyznačujte hneď, lebo dohľadávať ich neskôr vám môže zabrať veľké množstvo času.
 • Finálna kontrola a úprava dokumentu. Bakalárku si po dopísaní vždy dôkladne prečítajte – v ideálnom prípade ju dajte prečítať aj nikomu inému. Zistíte tak, či ste dodržali logické následnosti a či je práca „pochopiteľná“. Zamerajte sa tiež na gramatické chyby. Skontrolujte si aj formálnu stránku dokumentu, a teda či dodržiavate predpísané okraje, písmo, veľkosť atď. Nezabudnite aktualizovať obsah, aby ste nemali jednotlivé kapitoly na iných stranách.

Na čo myslieť po dopísaní bakalárky

Keď konečne dokončíte text bakalárskej práce a máte ho schválený aj vašim školiteľom, čakajú vás ešte nasledovné úlohy:

 • Nahranie bakalárky do AISu. K tomuto kroku potrebujete vygenerovať aj licenčnú zmluvu. Následne práca prejde kontrolou originality a systém vám vyhodnotí mieru zhody s inými bakalárskymi prácami.
 • Tlač bakalárskej práce. Tlač si nenechávajte na poslednú chvíľu. Myslite na to, že prácu vám nemusia vytlačiť na počkanie – najmä pri verziách v tvrdej väzbe to môže trvať aj niekoľko dní. Nechajte si preto radšej časovú rezervu, aby ste nakoniec nepohoreli kvôli neskorému odovzdaniu vytlačenej verzie. Ak ste naozaj v časovej tiesni, vyberte si miesto kde budete bakalársku neskôr tlačiť, kontaktujte ich a objednajte si aspoň obal vopred.
 • Príprava prezentácie na obhajobu. Prezentácia má slúžiť najmä vám, aby ste sa pri obhajobe vedeli lepšie orientovať. Dobrá prezentácia vám však môže pomôcť nakloniť si komisiu na svoju stranu. Prezentáciu píšte vždy v odrážkach a nedávajte do nej dlhé vety a súvetia.
 • Obhajoba bakalárskej práce. Na obhajobe by ste mali členov komisie oboznámiť s témou a výsledkami vašej bakalárky. Taktiež tu budete odpovedať na otázky z posudku oponenta a na prípadné ďalšie doplnkové otázky. Odpovede na otázky od oponenta či školiteľa si môžete vopred pripraviť.

Ak sa vám celý proces zdá príliš náročný a nemáte naňho čas, energiu alebo ste sa počas písania úplne zasekli, môžete si od nás nechať vypracovať podklady na mieru.

Podklady pre bakalársku prácu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *