AIS UKF systém

AIS je skratka pre Akademický Informačný systém. Tento systém slúži na podporu a riadenie procesov pre všetky tri stupne vysokoškolského štúdia. AIS UKF je Akademický Informačný systém, ktorý sa využíva na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.

Systém AIS2

AiS2 sa nepretržite vyvíja a prispôsobuje požiadavkám jednotlivých vysokých škôl a univerzít. Momentálne ho využíva viac ako polovica zo všetkých študentov slovenských vysokých škôl a je implementovaný už na 16 školách. V systéme AiS2 môže študent riešiť nasledovné:

 • Prijímacie konanie
 • Študijné programy
 • Rozvrh
 • Evidencia štúdia
 • Ubytovanie
 • Správa systému a používateľov
 • Ľudské zdroje
 • Administratívny systém
 • Reporty, zostavy.

V AiSe si teda viete sledovať svoj rozvrh, zapísať sa na skúšky, sledovať svoje hodnotenia a neposlednom rade doňho počas tretieho a piateho ročníka nahrávate aj svoju bakalársku alebo diplomovú prácu.

Na čo slúži AIS UKF?

AIS UKF je určený pre študentov a pedagógov na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre (UKF). Využívať ho môžu študenti, zamestnanci a pedagógovia z týchto fakúlt:

 • FF UKF – Filozofická fakulta
 • FPV UKF – Fakulta prírodných vied
 • PF UKF – Pedagogická fakulta
 • FSS UKF – Fakulta Stredoeurópskych štúdií
 • FSVAZ UKF – Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

Vďaka AIS UKF viete zistiť veľké množstvo informácií o škole, jednotlivých fakultách a o svojom štúdiu. Na čo konkrétne teda môžete AiS2 využívať?

 1. Rozvrh:
  • Môžete sa prihlásiť na jednotlivé predmety
  • Zistiť aký máte rozvrh
  • Sledovať / tlačiť si svoj rozvrh
 2. Skúšky
  • Prihlásiť sa na skúšku
  • Zistiť výsledky zo skúšky
  • Sledovať priebežné hodnotenie z jednotlivých predmetov počas semestra
 3. Záverečné práce:
  • Prihlásiť sa na vybranú tému záverečnej práce
  • Nahrať hotovú prácu do AiS2, odkiaľ sa preklápa do systému CRZP
  • Pozrieť si hodnotenie záverečnej práce od školiteľa aj oponenta
  • Prihlásiť sa na záverečné skúšky
 4. Iné:
  • Elektronické zapisovanie do ďalšieho ročníka
  • Tlačenie výkazu o štúdiu
  • Sledovanie školného
  • Komunikovať s profesormi
  • Sledovanie študijného priemeru a hodnotenia z jednotlivých predmetov

Čo ak AIS UKF nefunguje?

Ak vám nefunguje systém AIS UKF, mohli nastať 3 druhy potenciálnych problémov. Technické problémy spôsobené mimo AIS – napríklad vám nefunguje internet, požívate prehliadač, ktorý nepodporuje AIS alebo je iný problém vo vašom počítači. Softwarové problémy s AIS – ak máte napr. blokované vyskakovanie okien. Problém priamo v AIS – s tým nič nenarobíte a budete sa musieť obrátiť na správcu systému. V takomto prípade si presne zapíšte v akom kroku nastáva chyba a kontaktujte lokálneho správcu AIS.

Podklady pre záverečnú prácu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *