Abstrakt záverečnej práce

Abstrakt je súčasťou záverečných vysokoškolských prác, či už bakalárskych alebo diplomových. Je stručným zhrnutím celej práce a má čitateľa oboznámiť s obsahom a cieľom práce, s popisom použitých metód, ako aj s vašimi zisteniami a prínosom k problematike. Zvyčajne sa umiestňuje na začiatok práce, ešte pred obsah. Každá práca má obsahovať abstrakt v slovenskom jazyku, mnohé školy ale požadujú aj abstrakt v inom svetom jazyku.

Je to krátky text, ktorý by nemal byť dlhší ako jedna strana ale napriek tomu je dôležité ako bude vyzerať.

Štruktúra abstraktu:

Prvou časťou je zhrnutie základných faktov o autorovi, školiteľovi a univerzite. Tie sa uvádzajú nasledovne:

PRIEZVISKO, Meno: Názov práce. [Bakalárska/ Diplomová/ Záverečná práca]. – Názov univerzity. Názov fakulty; Názov katedry. – Školiteľ: (tituly pred menom) Meno a priezvisko (tituly za menom). Stupeň odbornej kvalifikácie: bakalár/magister/iný. Mesto: skratka fakulty a univerzity, rok. Počet strán.

Druhou časťou je krátky text, ktorý by mal obsahovať nasledovné:

 • Pár viet ktorými čitateľovi opíšete tému, ktorou ste sa zaoberali. Môžete tiež povedať prečo je táto téma aktuálna alebo prečo ste si ju zvolili.
 • Cieľ ktorý ste si zvolili, prípadne aj čiastkové ciele.
 • Použité metódy vďaka ktorým ste sa dopracovali k cieľu a krátky komentár čím sa zaoberá teoretická a čím praktická časť.
 • Najdôležitejší je záver, v ktorom popíšete svoje zistenia a váš prínos pre danú problematiku. Tiež môžete uviesť ako sa dajú vaše zistenia využiť v praxi.

Treťou časťou sú kľúčové slová – jedno alebo viacslovné termíny, ktoré najviac charakterizujú danú tému.

Formálne pravidlá pre abstrakt:

 • Píše sa v prítomnom čase
 • Text by mal byť súvisle v jednom odseku
 • Rozsah 150-250 slov, mal by sa zmestiť na jednu stranu
 • Ak sa slovenský text a text v inom svetovom jazyku nezmestí na jednu stranu, ide nový jazyk na novú stranu
 • Odporúčané písmo je Times New Roman (veľkosť 12-14, prispôsobená veľkosti písma vo zvyšku práce)
 • Riadkovanie 1,5
 • Okraje 2,5 cm z pravej a 3,5 cm z ľavej strany
Podklady pre záverečnú prácu
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *