Abstrakt záverečnej práce

Abstrakt je povinnou súčasťou záverečných vysokoškolských prác, či už bakalárskych alebo diplomových. Je stručným zhrnutím celej práce a má čitateľa oboznámiť s obsahom a cieľom práce, s popisom použitých metód, ako aj s vašimi zisteniami a prínosom k problematike. Zvyčajne sa umiestňuje na začiatok práce, ešte pred obsah. Každá práca má obsahovať abstrakt v slovenskom jazyku, mnohé školy ale požadujú aj abstrakt v inom svetom jazyku.

Štruktúra abstraktu záverečnej práce

Prvou časťou abstraktu je zhrnutie základných faktov o autorovi, školiteľovi a univerzite. Tie sa uvádzajú nasledovne:

PRIEZVISKO, Meno: Názov práce. [Bakalárska/ Diplomová/ Záverečná práca]. – Názov univerzity. Názov fakulty; Názov katedry. – Školiteľ: (tituly pred menom) Meno a priezvisko (tituly za menom). Stupeň odbornej kvalifikácie: bakalár/magister/iný. Mesto: skratka fakulty a univerzity, rok. Počet strán.

Druhou časťou abstraktu je krátky text, ktorý by mal obsahovať nasledovné:

 • Vaša motivácia a pár viet ktorými čitateľovi opíšete tému, ktorou ste sa zaoberali. Môžete vysvetliť prečo je táto téma aktuálna alebo prečo ste si ju zvolili.
 • Cieľ ktorý ste si zvolili, prípadne aj čiastkové ciele. Popíšte aký praktický alebo teoretický problém riešite a k čomu sa chcete dopracovať.
 • Použité metódy vďaka ktorým ste sa dopracovali k cieľu a krátky komentár, čím sa zaoberá teoretická a čím praktická časť.
 • Najdôležitejší je popísať výsledky, ktoré ste dosiahli. Ak bol váš výskum zložitý, nemusíte popisovať všetko k čomu ste sa dopracovali. Pokúste sa zdôrazniť iba najdôležitejšie zistenia, Tiež môžete uviesť ako sa dajú vaše zistenia využiť v praxi.

Treťou časťou abstraktu sú kľúčové slová –  sú to jedno alebo viacslovné termíny, ktoré najviac charakterizujú danú tému.

Formálne pravidlá pre abstrakt:

 • Píše sa v prítomnom čase
 • Text by mal byť súvisle v jednom odseku
 • Rozsah 150-250 slov, mal by sa zmestiť na jednu stranu
 • Ak sa slovenský text a text v inom svetovom jazyku nezmestí na jednu stranu, ide nový jazyk na novú stranu
 • Odporúčané písmo je Times New Roman (veľkosť 12-14, prispôsobená veľkosti písma vo zvyšku práce)
 • Riadkovanie 1,5
 • Okraje 2,5 cm z pravej a 3,5 cm z ľavej strany

Ako písať abstrakt záverečnej práce?

Je dôležité, aby bol abstrakt úplne nezávislý samostatný text, nie výňatok kopírovaný z vašej záverečnej práce. Abstrakt by mal byť sám osebe úplne zrozumiteľný niekomu, kto si neprečítal celú vašu prácu alebo súvisiace zdroje.

 • Abstrakt píšte až po dokončení celej záverečnej práce, aby ste vedeli kvalitne vyhodnotiť celú prácu.
 • Abstrakt by mal byť takou miniatúrou celej vašej práce a každý kto si ho prečíta, by mal pochopiť o čom celá vaša záverečná práca je.
 • Každú kapitolu sa snažte zhrnúť maximálne 1-2 vetami, aby abstrakt nebol príliš dlhý.
 • Abstrakt by nemal obsahovať žiadne informácie, ktoré nie sú napísané v inej časti práce.
 • Dobrý abstrakt je krátky, ale pôsobivý, takže sa uistite, že je napísaný naozaj pútavo.

Ak neviete aký je rozdiel medzi abstraktom, anotáciou, úvodom či predhovorom záverečnej práce, prečítajte si o tom viac tu.

Podklady pre záverečnú prácu
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *